Archive for the ‘expert’ Category

Koszt prowadzenia rachunkowości

Koszt prowadzenia rachunkowości

Prowadzenie rachunkowości zarówno w ujęciu doradczym czy nadzorczym jak i w ujęciu kompleksowym, czyli związanym z prowadzenie wszelkiego rodzaju ewidencji czy rejestracji finansowej oraz majątkowej jest jednym z podstawowych typów usług, z jakimi możemy się spotkać w kompleksowej ofercie firm takich jak biura rachunkowe czy też biura księgowe. Jak wiemy sama rachunkowość obejmuje trzy główne działy. Mowa tu o księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. Podobne rzeczy obejmuje właśnie oferta prowadzenia kompleksowych spraw rachunkowych. Mowa, więc z jednej strony o prowadzeniu spraw natury czysto księgowej. W takim wypadku mowa o wszelkich sprawach rejestracyjnych. Księgowość możemy prowadzić zarówno na zasadach uproszczonych jak i na zasadach pełnych. To również uwzględnia takowa oferta. Idąc dalej możemy mieć do czynienia z możliwością zlecenie różnego typu kalkulacji czy analiz finansowych niezbędnych do podejmowania określonych decyzji inwestycyjnych i planowania przyszłości firmy. Ważne są też sprawy raportowe i sprawozdawczość zarówno na potrzeby własne firmy jak i na potrzebny zewnętrznych podmiotów zainteresowanych takich jak potencjalni inwestorzy, akcjonariusze lub organy kontrolne. Jak zatem widzimy jest to sporo różnych zajęć i usług. Koszt takowych usług uzależniony jest od tego jak są one zaawansowane, jak dużo elementów obejmują i czego konkretnie dotyczą. Może to być kwota od kilkudziesięciu złotych do kilku tysięcy w skali na przykład miesiąca.

Oferta biur księgowych

Oferta biur księgowych

Jeżeli mówimy o prowadzeniu księgowości czy też ogólnie rzecz biorąc rachunkowości w kontekście zlecenia takowej osobom trzecim warto od razu powiedzieć o tak zwanych biurach księgowych. Tego typu firmy jak sama nazwa wskazuje zajmują się właśnie prowadzeniem księgowości. Jak się jednak okazuje samo prowadzenie księgowości to jeszcze nie wszystko. W takim wypadku można mówić o kilku innych typach prac, jakie można zlecić tego rodzaju biurom. Właśnie ogólną ofertą biur czy to nazywanych biurami rachunkowymi czy też biurami księgowymi zajmiemy się w niniejszym artykule. W takim wypadku oczywiście nie sposób nie wspomnieć o usługach księgowych. Obejmują one ofertę kompleksowej obsługi spraw księgowych zarówno w ujęciu księgowości uproszczonej jak i księgowości pełnej. Poza tym w ofercie tego rodzaju biur możemy również spotkać kadry i płace. Inną sprawą są sprawy różnego rodzaju rozliczeń podatkowych. Kolejny element to doradztwo i analiza finansowa. W ramach takowej analizy czy też doradztwa możemy liczyć na przykład na pomoc w pozyskiwaniu kredytów jak i analizę opłacalności zaciągania tego typu zobowiązań. Mówiliśmy już o rozliczeniach podatkowych. Warto jednak jeszcze wspomnieć o rozliczeniach podatków zagranicznych. W takim kontekście widzimy, iż biura rachunkowe czy też księgowe mają na prawdę dużo do zaoferowania.

Główne działy rachunkowości

Główne działy rachunkowości

W przypadku rachunkowości mówimy o swoistym systemie ewidencji spraw finansowych czy też majątkowych związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej zarówno w przypadku małych podmiotów takich jak jednoosobowa działalności gospodarcza oraz wielkich korporacji czy spółek. Wszędzie rachunkowość odgrywa ogromną rolę. W niniejszym artykule poświęcimy nieco czasu kwestii podziału takowej rachunkowości. Dokładnie rzecz biorąc zainteresujemy się sprawą głównych działów rachunkowości. Jak się okazuje mamy do czynienia z trzema głównymi wyróżnianymi działami rachunkowości. Jakie są to działy. Otóż mówimy tu o księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. Omówmy króciutko takowe działy. Księgowość jest częścią rejestracyjną rachunkowości. Odpowiedzialna jest, zatem za rejestrację wszystkiego, co dzieje się w danym podmiocie gospodarczym pod kątem finansów, a dokładnie przy użyciu podstawowego miernika rachunkowości, czyli pieniądza. W przypadku kalkulacji mamy do czynienia z oceną kosztów produkcji zarówno w kontekście jednego produktu jak i całości produkcji. Sprawozdawczość natomiast jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialna jest za przygotowywanie różnego rodzaju sprawozdań z działalności danego podmiotu w ujęciu finansowym. Mogą to być sprawozdania na potrzeby własne jak i organów zewnętrznych.

Podstawowe odmiany rachunkowości

Podstawowe odmiany rachunkowości

Rachunkowość odpowiedzialna jest za ewidencję w danym podmiocie gospodarczym pod kątem opisu spraw związanych z finansami danej firmy jak i jej sprawami majątkowymi. Takowy opis czy też dokładnie rzecz biorąc takowa ewidencja prowadzona jest przy użyciu podstawowego miernika, jaki jest podstawą działania rachunkowości, czyli przy użyciu pieniądza. W niniejszym artykule nie będziemy jednak opisywać rachunkowości, jako całości. Zajmiemy się tu podstawowymi odmianami rachunkowości. Ogólnie rzecz biorąc mamy do czynienia z czterema podstawowymi odmianami rachunkowości. Jednak czasem wymienia się również piątą odmianę. Jednak do tego dojdziemy w dalszej części tekstu. Zacznijmy od wymienienia tych czterech podstawowych, o których było powiedziane na początku. W takim wypadku mamy na myśli rachunkowość menedżerską określaną również, jako rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkową, rachunkowość finansową oraz rachunkowość bankową. Jaka jest ta piąta rachunkowość, o której również już wspomnieliśmy w niniejszym tekście. Otóż jest to rachunkowość komputerowa. Wyróżniamy ją z racji, iż do obliczeń, ewidencji i ogólnie rzecz biorąc wszystkich prac używane są komputery oraz oprogramowanie komputerowe. W takim wypadku każda z wymienionych rachunkowości w dzisiejszych czasach może być uważana również za rachunkowość komputerową.

Podstawowe zadania księgowości

Podstawowe zadania księgowości

W niniejszym artykule jak zresztą wskazuje tytuł poświęcimy nieco czasu na opis kwestii związanych z prowadzeniem księgowości, a tak na prawdę w ujęciu tego, czym takowa księgowość tak na prawdę jest i do czego nam może służyć. Warto też wspomnieć, dlaczego księgowość jest tak ważną sprawą. Zacznijmy od tego, iż księgowość to dział rachunkowości. Ogólnie rzecz biorąc rachunkowość składa się z trzech podstawowych działów. Mowa tu właśnie o omawianej bliżej księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. Rachunkowość w ogólnym pojęciu tego słowa zajmuje się sprawami danego podmiotu gospodarczego w ujęciu finansowym i majątkowym. Głównym miernikiem jest tu, więc pieniądz. Czym dokładnie zajmuje się księgowość? Otóż księgowość jest działem rejestracyjnym rachunkowości. Nie darmo często spotykamy się z pojęciem zaksięgowania czegoś. Oznacza to, iż w danym przypadku mamy do czynienia z zapisaniem czegoś w ujęciu towaru, usługi czy transakcji oraz związanych z tym sum pieniędzy. Księgowość właśnie tym się zajmuje. Rejestruje wszystko, co dzieje się w danej firmie pod kątem transakcji i ogólnie rzecz biorąc przepływu gotówki. Jest to bardzo ważne, ponieważ może być niezbędne zarówno do prowadzenia firmy w ujęciu codziennym jak i przy wszelakiego rodzaju rozliczeniach czy też sprawach czysto podatkowych.

Różne typy inwestycji

Różne typy inwestycji

W przypadku rynku inwestycyjnego możemy mieć na prawdę mnóstwo okazji oraz pomysłów na to jak zwiększyć nasz stan posiadania i pomnożyć nasze finanse. W niniejszym artykule postaramy się wymienić kilka ciekawych oraz mniej lub bardziej ryzykownych typów inwestycji. Jako inwestycja bezpieczna, a z drugiej strony jak to przy bezpiecznych inwestycjach za zwyczaj bywa mniej opłacalna uważana jest lokata bankowa. Co prawda nie ma, co liczyć na ogromny zysk, lecz mamy tu duże prawdopodobieństwo, iż coś zarobimy. Niemal gwarantowanym zarobkiem mogą też być obligacje Skarbu Państwa. W tym wypadku wykupujemy obligacje od państwa o po okresie, na jaki były one wyemitowane państwo ma obowiązek od nas je odkupić. Jest to coś na kształt pożyczki udzielanej przez obywateli państwu. To były inwestycje określane, jako bezpieczne. Przejdźmy do tych bardziej ryzykownych. Inwestycje o wysokim współczynniku ryzyka przyciągają inwestorów na całym świecie możliwością dużego zysku wypracowanego w stosunkowo krótkim czasie. Do tego typu inwestycji możemy zaliczyć na przykład kupno akcji spółek giełdowych. Inwestycja w akcje może nam przynieść szybki i duży zysk. Jednak nagła zmiana kursów akcji na naszą niekorzyść może spowodować, iż utracimy nie tylko wypracowany zysk, ale również zainwestowany kapitał. Jeżeli nie wiemy jak zainwestować możemy zawsze udać się do doradcy inwestycyjnego.

Zlecenie prowadzenia księgowości

Zlecenie prowadzenia księgowości

Zlecenie prowadzenia księgowości jest bardzo dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach. W niniejszym artykule zajmiemy się pokrótce omówieniem kilku ważnych spraw związanych właśnie ze zleceniem prowadzenia księgowości firmom zewnętrznym takim jak biura księgowe czy też biura rachunkowe. Zacznijmy od tego, w jakich przypadkach najbardziej opłaca się nam wynająć takowe biuro i korzystać z jego usług. Otóż, gdy mamy do czynienia z firmą w przypadku, której prowadzenie księgowości nawet na uproszczonych zasadach przerasta nasze możliwości zarówno pod kątem poświęconego na to czasu jak i kwestii na przykład umiejętności czy samego czasu, jaki trzeba by było poświęcić na opanowanie tego rodzaju informacji zawsze rozwiązaniem jest wynajęcie właśnie biura księgowego. Z drugiej strony możemy rozważyć zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za tego typu sprawy. W tym wypadku trzeba jednak zauważyć, iż mamy do czynienia z koniecznością stworzenia miejsca pracy. Może to być dość kosztowne. Dlatego też o wiele lepszym rozwiązaniem może być wynajęcie biura księgowego do prowadzenia takowych spraw za nas. Z jednej strony możemy oszczędzić czas jak i pieniądze, a z drugiej możemy liczyć na profesjonalną obsługę naszych spraw księgowych. Jest to sprawa warta dokładnego rozważenia. Może się okazać znakomitym wyjściem, ale nie w każdym przypadku.

Doradztwo finansowe i kredytowe

Doradztwo finansowe i kredytowe

W ofercie różnego typu firm zajmujących się finansami, rachunkowością czy tym podobnymi branżami możemy również znaleźć i takie punkty mówiące o doradztwie finansowym oraz kredytowym. Dlaczego rozgraniczamy te dwa pojęcia? Otóż w kontekście doradztwa finansowego możemy rozumieć na przykład doradztwo związane z inwestycjami, zakładaniem kont bankowych, lokat czy wyborem programów oszczędnościowych na okres emerytalny. W przypadku doradztwa kredytowego mamy jak sama nazwa wskazuje jasno sprecyzowane, że będzie chodzić o doradzanie przy kredytach. Co obejmuje takowe doradztwo kredytowe i do kogo jest skierowane? Otóż mowa tu o doradztwie kompleksowym. Może być ono skierowane zarówno do osób prywatnych jak i do różnego rodzaju firm, przedsiębiorstw i tym podobnych podmiotów gospodarczych. W takim wypadku klient czy to prywatny czy też biznesowy udaje się do doradcy i przedstawia mu swoje potrzeby finansowe. Może to być chęć zakupu lub budowy mieszkania czy też zakupu samochodu. Podstawowym zadaniem doradcy jest ocena wstępna zdolności kredytowej klienta. Dzięki temu może się on dowiedzieć, na co jest go tak na prawdę stać. Później w przypadku odpowiedniej zdolności kredytowej możemy przejść do wyboru konkretnej oferty konkretnego banku, która najbardziej będzie pasować do możliwości oraz wymagań takowego klienta.

Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym

Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym

W ofercie biur księgowych czy też mówiąc szerzej biur finansowych możemy znaleźć szereg różnego typu punktów i propozycji, które mogą być bardzo pomocne w kontekście prowadzonego przez nas biznesu. Zarówno w przypadku dużego przedsiębiorstwa czy też dużej firmy jak i jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednym z elementów tego typu ciekawej oferty biur rachunkowych może być reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym. W takim wypadku chodzi już nie tylko o to, że dana firma będzie za nas prowadzić księgowość oraz rozliczać nas w kontekście płacenia podatków, ale również będzie mogła reprezentować nas osobiście za pośrednictwem swoich pracowników. Może to być na przykład kwestia reprezentacji podczas różnego rodzaju kontroli skarbowych, jakie mogą mieć miejsce w kontekście prowadzenia przez nas określonej działalności gospodarczej. W takim wypadku mamy do czynienia z dosłownie osobistym reprezentowaniem. Oczywiście my, jako właściciele również możemy być zmuszeni do osobistego stawienia się na taką rozmowę, lecz sprawami księgowymi zajmie się pracownik firmy, z którą współpracujemy czy też, której zleciliśmy prowadzenie naszej księgowości. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ kto w takim wypadku zna lepiej nasze sprawy księgowe czy finansowe jak nie firma i osoby, którym prowadzenie takowych spraw powierzyliśmy.

Prowadzenie księgowości zarządczej

Prowadzenie księgowości zarządczej

Jednym z rodzajów rachunkowości jest tak zwana rachunkowość zarządcza określana również mianem rachunkowości menedżerskiej. Ogólnie rzecz biorąc możemy mieć do czynienia z czterema typami czy też rodzajami rachunkowości. Poza wymienioną już rachunkowością zarządczą mamy również do czynienia z rachunkowością bankową, rachunkowością finansową oraz rachunkowością podatkową. Często mówi się również o tak zwanej rachunkowości komputerowej z racji wykorzystania do prowadzenia rachunkowości właśnie komputerów i specjalistycznego oprogramowania. Jednak, dlaczego mówimy o rachunkowości zarządczej skoro w temacie mamy do czynienia z księgowością? Otóż jak zapewne wiele osób wie księgowość jest jednym z trzech głównych działów rachunkowości. W tym kontekście możemy, więc również mówić o księgowości dzielącej się jak rachunkowość. Czym zatem zajmuje się księgowość czy też w szerszym znaczeniu tego słowa rachunkowość zarządcza? Otóż jest ona odpowiedzialna za prowadzenie spraw ewidencyjnych w kontekście finansowym, które to mają za zadanie wspierać prowadzenie danej firmy. Mamy tu do czynienia z księgowością, która ma służyć celom zarządzania daną firmą, prognozowania jak i planowania przyszłych inwestycji. Ma pomagać w prowadzeniu firmy zarówno w ujęciu bieżącym jak i w kontekście planów inwestycyjnych czy ogólnie planów na przyszłość.