Archive for the ‘expert’ Category

Analiza finansowa i kredytowa

Analiza finansowa i kredytowa

Jednym z elementów oferty biur czy też firm zajmujących się świadczeniem usług związanych z prowadzeniem księgowości jak i spraw finansowych jest usługa związana z analizą finansową i kredytową. Tego typu usługi są związane zarówno z analizą finansów bieżących jak i z spraw finansowych czy też majątkowych pod kątem ewentualnych inwestycji. Wymieniona tu analiza kredytowa dotyczy analizy spraw finansowych danego podmiotu gospodarczego pod kątem opłacalności zaciągania kredytów. Mowa tu o ogólnej opłacalności zaciągania kredytów jak i analizie konkretnych przypadków. Może tu chodzić na przykład o sytuację, w której planujemy jakiegoś rodzaju inwestycję i zastanawiamy się nad tym czy opłaca się nam zaciągnąć kredyt na takową inwestycję czy też spróbować sfinansować ją ze środków własnych, a może w ogólne na takową inwestycję nas nie stać. Tego typu analiza może dotyczyć zarówno przydatności tego typu inwestycji i zaciągania kredytu jak i prognoz spłaty danego zobowiązania. Dzięki temu możemy w dużej mierze słusznie przewidywać czy będziemy w stanie spłacać takowy kredyt i czy nazbyt nie zachwieje on naszej równowagi. Przed skorzystaniem z takich środków jak właśnie kredyty warto przemyśleć ofertę podobnych usług analitycznych. Może to być sposób na ominięcie błędnych decyzji w przyszłości.

Prowadzenie kreatywnej księgowości

Prowadzenie kreatywnej księgowości

W tytule poniższego artykułu mamy do czynienia z pojęciem kreatywnej księgowości. Może to brzmieć interesująco i zachęcająco tym niemniej to, co mamy tu na myśli ma dość negatywne znaczenie. Otóż pod pojęciem kreatywnej księgowości rozumiemy tu księgowość prowadzoną w taki sposób by zamaskować wszelakie niedoskonałości prowadzenia danego podmiotu gospodarczego, jego problemy majątkowe czy też finansowe. Innymi słowy takowa księgowość ma za zadanie ukryć problemy, z jakimi boryka się dany podmiot gospodarczy. Po co stosuje się tego typu nieuczciwe i co warto zauważyć od razu niezgodne z prawem techniki czy też tak zwane sztuczki? Otóż chodzi tu w dużej mierze o wizerunek firmy. Właściciele nie chcą stracić kontrahentów czy też klientów. Gdyby takowi klienci czy też kontrahenci dowiedzieli się o problemach finansowcy danego podmiotu gospodarczego mogliby zerwać stosunki lub je ograniczyć. Wiązałoby się to z jeszcze gorszą sytuacją danej firmy. Innym powodem prowadzenia takowej kreatywnej księgowości może być chęć oszukania klientów i kontrahentów i wyłudzenia od nich środków finansowych. Nie koniecznie musi w tym uczestniczyć cała firma. Może się też zdarzyć, iż księgowa lub księgowy postanowią wykorzystać swojego pracodawcę i co tu dużo mówić okraść go. Trzeba pamiętać, iż za tego typu przestępstwa można trafić do więzienia.

Ubezpieczenie usług księgowych

Ubezpieczenie usług księgowych

Usługi księgowe, czyli usługi świadczone przez biura rachunkowe czy też biura rachunkowe mogą być obciążone dość dużą odpowiedzialnością. W takim wypadku przecież wszystko odnosi się do spraw finansowych danego podmiotu. Bez względu na to czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy duża firma to i tak sprawy księgowe czy ogólnie rzecz biorąc finansowe mają kolosalne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania danej firmy. Dlatego też warto zadbać o wybór odpowiedniego partnera biznesowego, jakim jest takowe biuro księgowe. Jeżeli wybierzemy firmę, która jest nieodpowiedzialna czy też niedoświadczona możemy bardzo zaryzykować. Ważne w kontekście usług, jakie świadczone są przez tego rodzaju firmy jest to, iż takowe usługi możemy ubezpieczyć. Ogólnie rzecz biorąc firma jest ubezpieczona od błędów. Mowa tu o błędach w różnego typu rozliczeniach na przykład w rozliczeniach podatkowych. Takowe błędy mogą się wiązać z koniecznością opłaty pewnych kar przez firmę, która złożyła błędnie wypełnione rozliczenia i deklaracje podatkowe. W takim wypadku, jeżeli błąd został popełniony przez biuro księgowe, a nie przez klienta, czyli daną firmę to takowa firma ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. W takim wypadku odszkodowanie to może być wypłacane właśnie z danego ubezpieczenia. Jest to bardzo dobre rozwiązanie.

Podstawowe odmiany rachunkowości

Podstawowe odmiany rachunkowości

Jak wskazuje tytuł niniejszego artykułu zajmiemy się tu pokrótce sprawą głównych odmian rachunkowości. Nie można tego mylić z działami nieruchomości. Pod tym kątem rachunkowość dzieli się na trzy podstawowe działy, czyli księgowość, kalkulację oraz sprawozdawczość. Jednak nie o tym będziemy tu mówić. Mowa będzie o odmianach. Zacznijmy, więc od przedstawienia takowych odmian. Mamy tu na myśli rachunkowość bankową, rachunkowość finansową, rachunkowość zarządczą określaną również mianem rachunkowości menedżerskiej oraz rachunkowość podatkową. Każda z tych odmian odnosi się nieco do innej części działalności gospodarczej jak też w przypadku rachunkowości bankowej może być dedykowana konkretnej grupie podmiotów finansowych. Takowa rachunkowość bankowa dostosowana jest, bowiem do specyficznej formy, jaką są banki. W przypadku rachunkowości podatkowej mamy do czynienia z prowadzeniem różnego rodzaju spraw księgowych i tym podobnych spraw rachunkowych w celu późniejszego rozliczenia się z Urzędem skarbowym. Rachunkowość menedżerska czy też zarządcza służy do zarządzania sprawami firmy jak i planowania jej przyszłych działań. Możemy również wyróżnić piątą odmianę rachunkowości. W takim wypadku mamy do czynienia z rachunkowością komputerową. Wyróżniamy ją z racji użycia do prowadzenia spraw rachunkowych komputerów i specjalistycznego oprogramowania.

Różnego typu kredyty

Różnego typu kredyty

W przypadku biur rachunkowych, biur księgowych czy też podobnych biur finansowych, które świadczą różnego typu usługi z zakresu finansów czy też rachunkowości możemy wyróżnić na prawdę bogatą ofertę takowych usług. Nie jest to tylko prowadzenie księgowości i tym podobne. Obecnie to o wiele więcej. Na takową różnorodność może poniekąd wskazywać tytuł niniejszego artykułu. Co prawda mówi on o różnych typach kredytów tym niemniej nie będziemy zajmować się tu instytucjami, które takowych kredytów mogą udzielać. Otóż zajmiemy się kwestią różnego typu kredytów pod kątem wspomnianych już biur i firm. Otóż tego typu podmioty mogą poza rozliczaniem naszych spraw księgowych i rachunkowych również pomóc nam w wyborze kredytu. Z jednej strony może to być element analizy, dzięki któremu dowiemy się jak wygląda w ogóle sytuacja finansowa naszej firmy i czy w ogóle możemy o jakikolwiek kredyt się starać. Z drugiej strony dowiemy się, jaki kredyt ewentualnie będzie dla nas najbardziej opłacalny. W tym kontekście analiza opłacalności kredytów jest jedną z najciekawszych ofert tego typu cieszą się powodzeniem wśród różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Poza tym możemy uzyskać konkretne dane, co do konkretnej oferty kredytowej dostępnej na rynku. Dzięki temu możemy zaoszczędzić na prawdę dużo czasu jak i dużo firmowych pieniędzy.

Samodzielne prowadzenie księgowości

Samodzielne prowadzenie księgowości

Prowadzenie własnej firmy czy też ogólnie rzecz biorąc własnej działalności gospodarczej wymaga od nas wielu różnego rodzaju decyzji oraz mnóstwo pracy. Jedną z ważnych kwestii w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym jednoosobowej działalności gospodarczej jest prowadzenie księgowości czy też ogólnie rzecz biorąc spraw rachunkowych. W takim wypadku mamy do czynienia z dwoma rozwiązaniami. Po pierwsze możemy takową księgowość czy też ogólnie rzecz biorąc rachunkowość prowadzić samodzielnie, a po drugie możemy takowe sprawy rachunkowe zlecić biurom księgowym czy też rachunkowym. Zajmijmy się bliżej sprawą związaną z samodzielnym prowadzeniem księgowości. W takim wypadku mamy do czynienia z obowiązkiem prowadzenie wszystkich spraw samodzielnie. Księgowość to część rejestracyjna rachunkowości, zatem mamy w obowiązku prowadzić odpowiednią rejestrację wszystkich wykonywanych transakcji. Tego typu księgowość może być nam potrzebna do różnego typu rozliczeń podatkowych jak i do zwykłej działalności. Zaletą prowadzenia tego rodzaju prac samodzielnie jest niewątpliwie oszczędność pieniędzy, jakie musielibyśmy wydać na opłacenie biura księgowego. Z drugiej jednak strony tracimy na to czas zwłaszcza, jeżeli musimy wszystkiego nauczyć się od podstaw. W przypadku większych niż jednoosobowa firm możemy zatrudnić pracownika odpowiedzialnego za tego rodzaju sprawy. W tym wypadku jednak taniej może być księgowość zlecić firmie zewnętrznej.

Prowadzenie księgowości częściowej

Prowadzenie księgowości częściowej

Prowadzenie księgowości częściowej czy też tak zwanej księgowości uproszczonej oraz uproszczony system rozliczeń na przykład rozliczeń podatkowych może funkcjonować w przypadku mniej skomplikowanych podmiotów gospodarczych. W odpowiednich przepisach prawnych dokładnie zostało zdefiniowane, które podmioty maja obowiązek prowadzić księgowość w ujęciu pełnym bez żadnych dopuszczalnych uproszczeń, a które mogą prowadzić swoją księgowość na zasadach uproszczonych. Takowe zasady uproszczone mogą również dotyczyć innych aspektów prowadzenia danej działalności gospodarczej. W takim wypadku mamy do czynienia na przykład z prowadzeniem uproszczonych rozliczeń podatkowych. Tak czy inaczej księgowość uproszczona może być prowadzona zarówno przez daną firmę czy osobę samodzielnie jak i też może być przedmiotem zlecenia dla firmy zewnętrznej. Wszystko w tym wypadku zależy od tego, jakimi środkami dysponujemy, jak wygląda kwestia czasu, jaki na takowe prace możemy poświęcić czy na przykład tego czy czujemy się na siłach by takową księgowość nawet w uproszczonym wariancie prowadzić. Warto, zatem zastanowić się nad tym, co bardziej się nam będzie opłacać. Czy prowadzenie księgowości samodzielnie czy też wynajęcie do prowadzenia naszej księgowości zewnętrznej firmy takiej jak biuro rachunkowe. Jest to bardzo ważna kwestia.

Pomoc dla osób prywatnych

Pomoc dla osób prywatnych

Jeżeli mówimy o prowadzeniu księgowości to bardzo często mamy na myśli różnego typu firmy, przedsiębiorstwa czy innego rodzaju podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z jednoosobową formą prowadzenia działalności gospodarczej. Tak czy inaczej właśnie z takimi sprawami, czyli z prowadzeniem interesów i działalności gospodarczej wiążemy właśnie sprawy rachunkowe i sprawy księgowe. Jednak biura księgowe mogą służyć nie tylko firmom. Z ich usług mogą korzystać również osoby prywatne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej. Co w takim wypadku może zainteresować klienta prywatnego w przypadku oferty biur rachunkowych czy też biur księgowych? Otóż może to być na przykład sprawa rozliczeń podatkowych. W takim wypadku chodzi o wypełnianie i składanie odpowiednich deklaracji podatkowych. Tego typu usługi cieszą się popularnością zwłaszcza, gdy dana osoba ma kilka źródeł dochodów, a w związku z tym sprawa rozliczenia jest bardziej skomplikowana. Poza tym z takowych usług często korzystają osoby, które pracowały zagranicą. W takim wypadku mamy do czynienia z rozliczeniami zarówno krajowymi jak i rozliczeniami zagranicznymi. Jak zatem widać w kontekście usług księgowych możemy również znaleźć takie aspekty, które mogą być świetnym rozwiązaniem dla osób prywatnych.

Ubezpieczenie biura rachunkowego

Ubezpieczenie biura rachunkowego

W ofercie różnego rodzaju biur rachunkowych możemy znaleźć szereg różnego rodzaju produktów czy też usług, które mogą nam pomóc w prowadzeniu naszej firmy czy też naszego przedsiębiorstwa. Mowa tu na przykład o kwestiach związanych z prowadzeniem różne typu księgowości zarówno w ujęciu uproszczonym jak i zwykłym. Jednak prowadzenie spraw księgowych to nie wszystko. Równie ciekawym elementem takowej oferty może być prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami podatkowymi. Takowe rozliczenia podatkowe odnoszą się zarówno do klientów indywidualnych jak i do szeroko pojętego klienta biznesowego. Jednak jak się domyślamy rozliczenie podatkowe czy też sprawy księgowe mogą wiązać się z ryzykiem pomyłek i błędów. W przypadku, gdy takowy błąd popełni właśnie dane biuro rachunkowe to klient może ponieść tego konsekwencje. W takim wypadku możemy mieć do czynienia na przykład z koniecznością dopłaty do podatku czy na przykład koniecznością dodatkowych opłat. Tak czy inaczej mamy do czynienia z ryzykiem finansowym. Co zrobić, gdy na skutek takowego błędu straci nasza firm? Jak się okazuje w takim wypadku możemy zwrócić się do biura księgowego z żądaniem odszkodowania. Jak się okazuje biura rachunkowe i tym podobne podmioty są na taki przypadek ubezpieczone. Jak zatem widać możemy i tam być w miarę spokojni.

Cennik usług księgowych

Cennik usług księgowych

Jak w przypadku każdej oferty handlowej w dowolnym podmiocie gospodarczym ważnym elementem, na który zawsze zwracamy uwagę w pierwszej kolejności jest cennik takowych usług. W przypadku usług rachunkowych czy też dokładnie rzecz biorąc usług księgowych mamy podobnie. Przy wyborze konkretnego biura rachunkowego czy też księgowego powinniśmy zwrócić uwagę z jednej strony na zakres oferowanych usług, a z drugiej na cennik takowych usług. Ważne jest oczywiści to, jaka jest gwarancja rzetelności i jakości usług. Dopiero porównując te cech możemy dobrze wybrać biuro księgowe, z którym podejmiemy współpracę. Tak czy inaczej w niniejszym artykule mamy do czynienia z tematem samego cennika. W takim wypadku cena sług czy też całości pakietu, który wybierzemy zależy od tego, na co się zdecydujemy i co jest nam potrzebne. Jeżeli ma to być tylko pomoc w niektórych sprawach księgowych czy też nadzór nad prowadzoną rachunkowością czy też dokładnie rzecz biorąc księgowością cena może zamknąć się w kilkudziesięciu czy kilkuset złotych. W przypadku, gdy usługa ma być usługą kompleksową obejmującą prowadzenie całości spraw księgowych jak i finansowych koszt może być kilka razy większy. Dużo też zależeć może od wielkości firmy, czyli na przykład tego ile osób będzie objętych rozliczeniami płacowo kadrowymi.