Archive for the ‘expert’ Category

Obsługa kadr i płac

Obsługa kadr i płac

Jedną z ważnych spraw w kontekście prowadzenia czy to firmy czy też przedsiębiorstwa lub innej formy działalności gospodarczej jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji i obsługi spraw kadrowych i płacowych. Mowa to o takich sprawach jak wypłaty pensji, opłacanie wszystkich niezbędnych podatków i składek związanych z zatrudnieniem pracowników oraz na przykład nadzorowanie urlopów czy rozliczanie zwolnień lekarskich i tak dalej. Ważną sprawą są również wszystkie kwestie związane z premiami i innego typu bonusami. Jak zatem widać w dużej mierze wiąże się to ze wszelakimi wydatkami danej firmy czy przedsiębiorstwa związanymi z kosztami pracy. Tego typu sprawy kadrowe oraz płacowe mogą być rozliczane osobiście przez firmę. Jednak może to być również zlecone firmom zewnętrznym. W takim wypadku mamy do czynienia z ofertą biur księgowych czy też biur rachunkowych. Wszystko wiąże się z określeniem przez zleceniodawcę zakresu działań, jakie będą przedmiotem zlecenia. Innymi słowy mówiąc zależy, czego dana firma w tym kontekście oczekuje od danego biura rachunkowego czy też księgowego tudzież ogólnie rzecz biorąc finansowego. Sprawa kadr i płac może być indywidualnym zleceniem lub też ewentualnie elementem bardziej rozbudowanej współpracy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Może to być bardzo dobry pomysł.

Główne działy rachunkowości

Główne działy rachunkowości

Rachunkowość jest systemem ewidencyjnym, który odnosi się do spraw finansowych czy też majątkowych danego podmiotu gospodarczego. Możemy mówić o rachunkowości zarówno w odniesieniu do najmniejszych firm takich jak jednoosobowe formy działalności gospodarczej jak i do największych przysłowiowych graczy na rynku krajowym czy też na rynku globalnym. Jednak nie do końca o tym ma być w niniejszym artykule mowa. W tytule mamy do czynienia z hasłem mówiącym nam o głównych działach rachunkowości. I właśnie krótką charakterystyką takowych głównych działów rachunkowości zajmiemy się w niniejszym tekście. Zacznijmy od wymienienia takowych głównych działów rachunkowości. W takim wypadku mamy do czynienia z księgowością, kalkulacją oraz z sprawozdawczością. Księgowość jest odpowiedzialna za rejestrację wszelakich transakcji, jakie mają miejsce w kontekście prowadzenia danej działalności gospodarczej. Innymi słowy księgowość jest zapisem wszystkiego, co dzieje się w firmie, a do zapisu używany jest podstawowy miernik znany rachunkowości, czyli pieniądz. Drugi dział, czyli kalkulacja zajmuje się szacowaniem kosztów produkcji zarówno w ujęciu całości produkcji jak i pojedynczego produktu. Jak nie trudno zgadnąć sprawozdawczość jest tu działem odpowiedzialnym za przygotowywanie sprawozdań z działalności danego podmiotu.

Czym jest księgowość?

Czym jest księgowość?

Jeżeli mówimy o księgowości musimy najpierw powiedzieć, czym tak na prawdę jest takowa księgowość. Otóż księgowość jest jednym z trzech głównych działów rachunkowości. Poza tym w przypadku rachunkowości wyróżniamy jeszcze sprawozdawczość i kalkulację. Jednak nie o ogólnych sprawach i definicjach związanych z rachunkowością będziemy tu chcieli powiedzieć nieco więcej, a właśnie o księgowości. Czym zatem jest takowa księgowość, o której tyle się słyszy? Otóż jest to część rejestracyjna rachunkowości. Innymi słowy mówiąc księgowość jest odpowiedzialna za rejestracje wszystkich transakcji i tym podobnych działań, jakie mają miejsce w firmie. Mowa tu o wydatkach jak i przychodach, inwestycjach czy też na przykład opłatach. Innymi słowy mówić wszystko, co da się wyrazić za pomocą miernika finansowego przy ewentualnym ujęciu ilościowym jest zapisywane w odpowiednich księgach. Obecnie może to bardzo często przyjmować postać rejestracji elektronicznej aczkolwiek papierowe dokumenty potwierdzające wszelakie transakcje również są gromadzone. Jest to podstawa do weryfikacji stanu faktycznego w porównaniu z księgami na przykład w przypadku kontroli z urzędu skarbowego. Tak czy inaczej księgowość służy do tego by gromadzić wszystkie niezbędne informacje odnośnie tego, co dzieje się w danym podmiocie gospodarczym i ma coś wspólnego z wydatkami czy przychodami lub ogólnie pieniędzmi.

Księgowość przychodów i rozchodów

Księgowość przychodów i rozchodów

W niniejszym artykule poświęcimy nieco miejsca bardzo ważnej sprawie, jaką jest sprawa księgowości przychodów oraz rozchodów. W takim wypadku mamy do czynienia z koniecznością krótkiej definicji takowych przychodów jak i rozchodów. Otóż sprawa jest stosunkowo prosta. Przychody to inaczej wpływy naszej firmy czy też konkretnego podmiotu gospodarczego. Z drugiej strony rozchody to wydatki poniesione w ramach funkcjonowania danej firmy. Ogólnie rzecz biorąc księgowość przychodów oraz rozchodów oparta jest na rejestrowaniu tego typu działań. W myśl księgowości przychodów oraz rozchodów należy zaksięgować wszystko, co dzieje się właśnie w kontekście wydatków firmy jak i jej zarobków. Jest to bardzo ważna część prowadzenia księgowości. Dzięki temu wiemy jak wygląda spraw naszych finansów. Wiemy ile wydajemy na prowadzenie naszej działalności gospodarczej w sumie jak i wiemy ile na takowej działalności w sumie zarabiamy. Nie trudno zauważyć, iż prawdziwy zysk to różnica pomiędzy zarobionymi pieniędzmi, a pieniędzmi wydanymi. Jeżeli jest to na plusie to znaczy, iż biznes funkcjonuje prawidłowo. W przeciwnym razie, czyli w przypadku, gdy mamy do czynienia z problemami. Oznacza to, iż musimy dokładnie przeanalizować naszą sytuację oraz politykę w poszukiwaniu rozwiązania. Tak czy inaczej prowadzenie ksiąg jest niezwykle ważne.

Zlecenie prowadzenia księgowości

Zlecenie prowadzenia księgowości

Zlecenie prowadzenia księgowości jest bardzo dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach. W jakich? Otóż w przypadku, gdy prowadzimy firmę możemy takową księgowość prowadzić samodzielnie. Mówiąc tu o prowadzeniu samodzielnym mamy do słownie na myśli samodzielne prowadzenie wszystkich spraw księgowych. Może się to doskonale spełniać w przypadku, gdy dana działalność jest działalnością gospodarczą własną. Takowa księgowość może nie być aż tak wymagająca. Jednak, gdy prowadzimy nieco większą firmę możemy potrzebować na takowe sprawy zbyt dużo czasu. W takim wypadku możemy zatrudnić nowego pracownika odpowiedzialnego za właśnie sprawy księgowe. W takim wypadku jednak wiąże się to z dość dużymi wydatkami związanymi ze stworzeniem nowego miejsca pracy. I tu właśnie pojawia się alternatywne rozwiązanie w postaci zlecenia prowadzenia księgowości. Oferta tego typu usług znajduje się jak się okazuje w ofertach szeregu różnego typu firm. Mowa tu wręcz o szeregu ofert przygotowanych przez tak zwane biura rachunkowe czy też biura księgowe. Jeżeli chcemy zaoszczędzić oraz oddać nasze sprawy księgowe w ręce profesjonalistów wybór biura księgowego i zlecenia prowadzenia księgowości może być najlepszym rozwiązaniem. Warto, więc nad tym się zastanowić. Jest to bardzo dobra perspektywa na przyszłość naszej firmy.

Prowadzenie księgowości podatkowej

Prowadzenie księgowości podatkowej

W niniejszym artykule zajmiemy się jak wskazuje tytuł księgowością, a dokładnie rzecz biorąc rachunkowością podatkową. Co prawda ogólnie mówimy o rachunkowości podatkowej to możemy też w tym kontekście używać sformułowania o księgowości podatkowej. Czym takowa księgowość się zajmuje? Otóż jak nie trudno domyślić się po tytule czy dokładnie nazwie jest to księgowość w dużej mierze związana z szeroko pojętymi rozliczeniami podatkowymi. Z podatków, a właściwie z dochodów poprzez płacenie podatków musimy się rozliczać wszyscy. Jednak w przypadku różnych podmiotów takowe rozliczenie ze Skarbem Państwa może wyglądać różnie. Inaczej rozliczają się osoby prywatne, a inaczej podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W kontekście podmiotów prowadzących działalność gospodarczą możemy mieć również do czynienia z różnymi formami rozliczeń. Jak się okazuje różne podmioty mogą rozliczać się na różnych zasadach. Z drugiej strony osoby prywatne również mogą rozliczać się różnie. Tu jednak może wszystko zależeć od źródła dochodów. Możemy mieć do czynienia na przykład z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. W takim wypadku osoba ta będzie się rozliczać ze swoich dochodów nieco inaczej niż w przypadku osoby pracującej na umowę o pracę czy tym podobną umowę. Jeżeli mamy problemy z rozliczeniem swoich dochodów oraz podatków możemy udać się do biura rachunkowego.

Pomoc w rozliczeniach podatkowych

Pomoc w rozliczeniach podatkowych

Podatki to z pewnością jedna z najbardziej nielubianych spraw zarówno, jeżeli chodzi o osoby prywatne jak i różnego typu małe, średnie i duże podmioty gospodarcze. Należy jednak pamiętać, iż opłacanie podatków jest w naszym interesie, ponieważ dzięki nim funkcjonuje nasze państwo. To jak takowe podatki zostaną wykorzystane zależy od polityków. I tu może pojawić się problem braku kompetencji czy złych decyzji. Jednak nie o tym będzie mowa w niniejszym artykule. Otóż jak wskazuje sam tytuł będzie tu mowa o pomocy w rozliczeniach podatkowych. Takowa pomoc w rozliczeniach podatkowych jest jednym z elementów oferty, jaką może się pochwalić praktyczne biuro księgowe czy też finansowe. W takim wypadku mamy do czynienia ze skierowaniem takowej oferty zarówno do klientów biznesowych jak i do klientów indywidualnych. Innymi słowy rozliczenia podatkowe mogą obejmować zarówno firmy, przedsiębiorstwa, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą jak i osoby żadnej działalności gospodarczej nieprowadzące, czyli pracujące na przykład na przysłowiowym etacie. Tak czy inaczej wszyscy rozliczyć się musimy z naszych dochodów i opłaconych podatków. Właśnie pomoc w tego typu rozliczeniach oferują biura rachunkowe. Mogą to być podatki i rozliczenia krajowe jak i podatki związane z pracą poza granicami naszego kraju.

Minusy zlecenia prowadzenia księgowości

Minusy zlecenia prowadzenia księgowości

Jak każda rzecz również zlecenie prowadzenia księgowości firmom zewnętrznym może mieć swoje minusy. Zazwyczaj mówi się o plusach tego rodzaju usług. W takim kontekście wspomina się o obniżeniu kosztów związanych z prowadzeniem spraw rachunkowych, księgowych czy finansowych. Poza tym mówi się o oszczędności naszego czasu, a także powierzeniu ważnych zadań w ręce specjalistów. Nie każdy może mieć przysłowiowy dryg do prowadzenia spraw księgowych czy też finansowych jak i nie każdą firmę stać na zatrudnienie pracownika specjalnie do prowadzenia tego typu spraw. Tak czy inaczej wszystko to jest jak najbardziej prawdziwe. Zlecenie prowadzenia spraw księgowych ma jak najbardziej szereg zalet. Nie można jednak przy tym zapominać o wadach. Otóż w przypadku prostej księgowości w odniesieniu do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej takowe zlecenie może być niepotrzebne. Przy odrobinie chęci sami możemy z powodzeniem poprowadzić naszą księgowość i w ten sposób zaoszczędzić. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Wadą zlecenia prowadzenia księgowości może być ryzyko powierzenia naszych spraw innym podmiotom. Warto też pamiętać o ewentualnych błędach i kosztach z nimi związanymi, które my poniesiemy. W takim wypadku jednak biura tego typu są ubezpieczone na takową okoliczność. Jednak trzeba mieć to na uwadze.

Usługi wirtualnych biur

Usługi wirtualnych biur

W tytule niniejszego artykułu mamy do czynienia ze sformułowaniem wirtualne biura. Czym są takowe biura wirtualne? Otóż jest to określenie na usługi oferowane przez różnego typu firmy zajmujące się wspieraniem innych firm, przedsiębiorstw czy też ogólnie rzecz biorąc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ramach właśnie prowadzenia takowej działalności gospodarczej. W takim wypadku firmy te mogą zajmować się naszymi sprawami księgowymi, jako biuro księgowe czy też innymi sprawami finansowymi, jako na przykład analityk czy też doradca kredytowy lub ogólnie inwestycyjny. Jednak, o co chodzi z tak zwanymi biurami wirtualnymi? Otóż mowa tu o usługach obejmujących tradycyjne usługi czy dokładnie rzecz biorąc prace biurowe. W takim wypadku mamy do czynienia z obsługą poczty zarówno w ujęciu konwencjonalnym jak i poczty elektronicznej. Idąc dalej jest tu mowa o prowadzeniu biura, czyli na przykład przyjmowaniu rozmów przychodzących czy też wykonywanie rozmów wychodzących. Ogólnie rzecz biorąc taka firma w ramach swoich usług prowadzi dla nas biuro w ramach swojej działalności. Oszczędzamy, zatem na kosztach zatrudnienia pracownika, stworzenia miejsca pracy oraz jego wyposażenia. Warto przemyśleć czy tego typu rozwiązanie nie będzie dobrym również w przypadku naszej firmy i prowadzenia naszej działalności.

Pomoc księgowa dla osób prywatnych

Pomoc księgowa dla osób prywatnych

W przypadku osób prywatnych, które nie prowadzą żadnej z form działalności gospodarczej w tym jednoosobowej działalności gospodarczej również możemy mieć do czynienia z możliwością czy nawet koniecznością skorzystania z usług biur rachunkowych czy też księgowych. Skoro nie prowadzimy księgowości, jako takiej związanej z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej to, po co nam biuro księgowe i jego usługi. W dużej mierze osoby prywatne mogą być zainteresowane sprawami rozliczeń podatkowych oraz wypełnieniem odpowiednich deklaracji podatkowych. Co prawda mamy do czynienia z programami dostępnymi za darmo, które mogą nam pomóc w uzupełnieniu czy też dokładnie rzecz biorąc wypełnieniu takowych deklaracji podatkowych. Mowa tu oczywiście o programach komputerowych. Jednak w przypadku, gdy dana osoba ma skomplikowaną kwestię dochodów na przykład z powodu, iż pochodzą one z różnych źródeł kwestia wypełnienia odpowiednio danego dokumentu jak deklaracja podatkowa może nie być taka prosta. Poza tym warto pamiętać, iż liczy się to, aby dana deklaracja podatkowa była wypełniona prawidłowo by uniknąć późniejszych kłopotów z Urzędem Skarbowym. Inną sprawą są rozliczenia podatków za pracę za granicą naszego kraju. To również może być przesłanką do udania się do biura księgowego i skorzystania z jego usług.