Archive for the ‘Giełda’ Category

Obligacje jednym z instrumentów

Obligacje jednym z instrumentów

Jednym z instrumentów są obligacje które także można nabyć na giełdzie. Są one bardziej bezpieczne i przede wszystkim dają o wiele niższą stopę zwrotu niż akcje. Nie rosną tak szybko i czasami nawet zysk jest z góry określony. Obligacje także mają swój podział i dzielą się na zero kuponowe, o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Tak naprawdę to dzięki obligacjom inwestor wie ile może zarobić w najbliższym okresie. Kiedy widać na rynku wahania, spadki czy nawet inne ruchy zmienne wtedy warto zakupić na ten czas obligacje. Jego cena zależna jest od wielu czynników dlatego obligacje można zakupić po cenie nominalnej, emisyjnej, rynkowej lub rozliczeniowej. Obligacje są bardzo znane nie tylko na naszym rynku ale również zagranicznym. Są notowane na giełdzie papierów wartościowych i mają określone symbole które trzeba nauczyć się rozszyfrowywać. Emisją obligacji zajmuje się państwo, dlatego jest taka gwarancja że otrzyma się należny zwrot w postaci odsetek. Obligacje także mają swoja tabele notowań na której widać jakie obligacje były najpowszechniejsze, jaka miały cenę oraz ile można było zyskać. Zazwyczaj inwestowanie w nie jest długotrwałe co oznacza czasami zyski dopiero po roku czasu. Taka bezpieczna forma inwestowania może być również doskonała dla osób początkujących. Wysokość odsetek można obliczyć samemu według odpowiedniego wzoru.

Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą prowadzić jedynie podmioty, które są członkami giełdy. Członkami giełdy w Warszawie mogą zostać podmioty, które spełniają wymogi określone poprzez regulacje Giełdy Papierów Wartościowych. Członkiem giełdy może zostać instytucja, która jest firmą inwestycyjną, która zawiera transakcje giełdowe na rachunek klienta lub na własny rachunek. Członkiem giełdy może zostać także inny podmiot pod warunkiem, że jest on uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Podmiot ten musi być nie tylko uczestnikiem KDPW, ale także zobowiązany jest on do zawierania transakcji giełdowych jedynie na rachunek własny. Członkiem giełdy może zostać także podmiot, który nie jest uczestnikiem KDPW, który spełnia jednak warunek prowadzenia transakcji giełdowych na rachunek własny i jednocześnie wskazał podmiot, który jest uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Podmiot ten jest zobowiązany do wypełniania obowiązków związanych z rozliczaniem zawartych transakcji. Członkiem giełdy nie może zostać osoba fizyczna. Członkowie giełdy muszą prowadzić swoją działalność zgodnie z regulaminem giełdy, zgodnie ze szczegółowymi zasadami obrotu giełdowego oraz zgodnie z uchwałami podejmowanymi przez zarząd giełdy.

Krótka historia giełdy

Krótka historia giełdy

Pierwsza giełda papierów wartościowych istniała w Polsce już w XIX wieku. W tym okresie na warszawskiej giełdzie handlowano głównie obligacjami i wekslami. W latach międzywojennych w Polsce działała nie tylko warszawska giełda papierów wartościowych. Giełdy papierów wartościowych działały również we Lwowie, Krakowie, w Wilnie, Poznaniu, Katowicach oraz w Łodzi. Jednak największe znaczenie miała giełda w Warszawie, która koncentrowała ponad 90 % obrotów. Giełda w Warszawie została zamknięta po wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych podjęto próby reaktywowania giełdy w Warszawie. Działalność giełdy pozostawała jednak w sprzeczności z istniejącym w naszym kraju system gospodarki centralnie planowanej. Działalność giełdy została w naszym kraju wznowiona dopiero w 1991 roku wraz z podpisaniem aktu założycielskiego Giełdy Papierów Wartościowych. Pierwsza sesja giełdowa odbyła się dnia 16 kwietnia 1991 roku. W pierwszej sesji wzięło udział 7 domów maklerskich. Na pierwszej sesji notowano akcje jedynie 5 spółek. W chwili obecnej Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi także rynek alternatywny akcji o nazwie NewConnect. Od roku 2010 GPW jest spółką publiczną, która jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Różne rodzaje papierów wartościowych

Różne rodzaje papierów wartościowych

Rozmawiając o inwestowaniu na giełdzie z pewnością nie powinniśmy zapomnieć o rodzajach papierów wartościowych. Ci, którzy nie inwestują na giełdzie są najczęściej przekonani, że papiery wartościowe to tylko i wyłącznie akcje. Warto natomiast zdać sobie sprawę z tego, że wskazuje się również na szereg innych rodzajów papierów wartościowych. Z pewnością warto poświęcić im kilka słów. Spółki mogą emitować oprócz akcji takie rodzaje papierów wartościowych, jak świadectwa tymczasowe, świadectwa założycielskie i świadectwa użytkowe. Do akcji najbardziej zbliżone są świadectwa tymczasowe. Świadectwo tymczasowe może otrzymać ta osoba, które uiściła część opłaty, która uprawniłaby ją do otrzymania tak zwanych akcji na okaziciela. Ciekawym jest fakt, że akcje i świadectwa tymczasowe dają ich właścicielom dokładnie takie same prawa. Jeżeli opłacimy całość kwoty to wtedy mamy prawo do ubiegania się o to aby świadectwo tymczasowe zostało nam wymienione na akcje na okaziciela. Świadectwa założycielskie to papiery wartościowe, które mogą zostać wydane ściśle określonym osobom. Dostać mogą je tylko i wyłącznie ci, którzy wzięli udział w procesie zakładania spółki. Trzeba wiedzieć, że nie wszyscy, którzy brali udział w zakładaniu spółki dostaną świadectwa założycielskie. Ten rodzaj papierów wartościowych ma bowiem charakter uznaniowy.

Opodatkowanie zysków z inwestycji

Opodatkowanie zysków z inwestycji

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, iż każdy nasz zysk z dowolnej inwestycji jest opodatkowany. Wynosi on 19% i jest odprowadzany zarówno od zarobionych pieniędzy na lokacie jak i od sprzedaży akcji na giełdzie papierów wartościowych. Możemy nie wiedzieć o istnieniu tego podatku z prostej przyczyny – nie leży w naszym obowiązku przeliczanie jego kwoty i odprowadzanie go. Zostaje on automatycznie odjęty od naszych zysków, które zostaną nam wypłacone i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. My otrzymujemy gotową już kwotę netto, która się nam należy. Z tego podatku zwolnione są jednak Indywidualne Konta Emerytalne, na których możemy lokować pieniądze bez zabierania ich części przez fiskusa. Jest tylko jeden warunek – musimy je tam trzymać aż do emerytury. Także firmy ubezpieczeniowe posiadają zwolnione z podatku polisy ochronne z funduszami inwestycyjnymi. Jeśli więc planujemy oszczędzać i mnożyć swoje pieniądze długotrwale to warto się zastanowić nad tymi sposobami zwolnionych z podatku inwestycji. Wówczas – zwłaszcza w dłuższym czasie – nasze oszczędności pomnożą się jeszcze bardziej, gdyż nie będziemy musieli oddać 19% zarobionych pieniędzy. Po parunastu latach inwestycji jedna piąta całości to zapewne będzie bardzo duża kwota, więc szkoda byłoby ją utracić. W końcu każda złotówka się liczy.

Zasady grania na giełdzie

Zasady grania na giełdzie

Giełda papierów wartościowych funkcjonuje w naszym kraju jedynie w Warszawie. Giełda papierów wartościowych jest rynkiem pieniężnym, na którym prowadzone są transakcje kupna-sprzedaży. Na giełdzie możemy sprzedać/kupić obligacje, udziały, akcje, złoto lub dewizy. Transakcje kupna-sprzedaży na giełdzie prowadzone są w sposób bezwalutowy. Na giełdzie może grać w zasadzie każdy. Nie może jednak czynić tego osobiście, a jedynie za pośrednictwem biur maklerskich. Do wybory mamy między innymi następujące domy maklerskie: Centralny Dom Maklerski Pekao, ING Securities, Millenium Dom Maklerski czy BM Penetrator. Działających w naszym kraju biur maklerskich jest oczywiście znacznie więcej. Wybrane przez nas biuro maklerskie składa w naszym imieniu zlecenia kupna-sprzedaży. Inwestowanie na giełdzie na pewno ułatwi nam podstawowa wiedza na temat jej funkcjonowania. Warto więc przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie zapoznać się podstawowymi terminami z dziedziny ekonomii oraz poznać podstawowe definicje gry. Każdemu początkującemu inwestorowi przyda się także znajomość historii giełdy, znajomość ogólnych praw rządzących giełdą czy znajomość metod, jakimi gra się na giełdzie. Zaczynając grę na giełdzie, zacznijmy od niewielkiej kwoty. W razie niepowodzenia, niewielka kwota, którą utracimy, nie spowoduje wyłomu w naszym budżecie.

Wysokość funduszy na giełdę

Wysokość funduszy na giełdę

Giełda jest miejscem już na tyle popularnym że stała się jednym z rodzajów stałego zarobkowania. Nie są one uzależnione od miejsca, klientów, sprzedaży, tylko ruchu cen. Te kształtowane są dzięki największym spółkom, które na giełdę weszły jak tylko się ona pojawiła. Ceny są bardzo różnorodne w zależności od tego w co chce się inwestować. Początkujący gracz może zaczynać już z gotówką w wysokości tysiąca złotych. Za te pieniądze może nabyć akcje, obligacje, waluty, surowce jak również instrumenty pochodne. Każde z nich kosztuje mniej lub więcej ponieważ są podzielone na poszczególne jednostki. Na niektóre instrumenty dodatkowo wymagany jest depozyt po to aby nie stracić pieniędzy w jednym zagraniu. Depozyt zależny jest od dźwigni finansowej i zazwyczaj kształtuje się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jeśli zostanie wykorzystywany przynajmniej w sześćdziesięciu procentach to trzeba go uzupełnić. Warto na giełdę wrzucić więcej pieniędzy ponieważ trzeba się liczyć z opłatami i prowizjami jakie tutaj funkcjonują. Pieniądze na giełdę można pozyskać z pożyczek, kredytów, dochodów z pracy czy innych inwestycji. Średnio ludzie inwestują pięć tysięcy złotych i potrafią je solidnie pomnożyć. Ci którzy są już bogatsi bardziej doświadczeni obracają pieniędzmi o wartości kilkunastu tysięcy złotych.

Kto jest inwestorem giełdowym ?

Kto jest inwestorem giełdowym ?

W powszechnej opinii gracz giełdowy, a więc także i inwestor, to człowiek bardzo bogaty, czerpiący swoje zyski głównie ze sprzedawania i kupowania akcji giełdowych, a także zajmujący się niemal wyłącznie właśnie taką działalnością. Oczywiście, wśród inwestorów giełdowych można spotkać właśnie i takie osoby, ale nie stanowią oni większości. Ogólnie rzecz ujmując, inwestorów giełdowych możemy podzielić na instytucjonalnych, czyli firmowych oraz prywatnych, czyli zwykłe osoby. Rzecz jasna trzeba tu zauważyć, że zlecenia firmowe musi także złożyć osoba, reprezentująca daną firmę. Co do inwestorów prywatnych, ich ilość znacząco się zmienia, w zależności od aktualnego stanu koniunktury giełdowej. Jeśli akurat jest hossa, czyli rośnie cena akcji, pojawia się dużo inwestorów okazjonalnych, którzy chcą jednorazowo kupić akcje. Natomiast kiedy cena akcji spada, na placu boju pozostają jedynie najwytrwalsi, zawodowi gracze. Warto także zauważyć, że część osób, zlecających zwłaszcza sprzedaż akcji, to pracownicy prywatyzowanych firm, którzy otrzymali pakiety akcji właśnie z tytułu wejścia danej firmy na giełdę. Osób takich jest nadal dość dużo, nie dysponują oni jednak zazwyczaj dużą ilością akcji i nie są zbyt aktywni na giełdzie, dokonując zazwyczaj jedynie jednej lub kilku transakcji giełdowych.

Podatek od wygenerowanych zysków

Podatek od wygenerowanych zysków

Oszczędzanie i lokowanie pieniędzy w bezpieczne fundusze są obowiązkowe w tych czasach, zważywszy na fakt, iż zadłużenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sięga już kilkanaście milionów. Poczucie pewności finansowej daje bardzo dużo nie tylko w życiu rodzinnym ale także zawodowym. Obecnie na rynku mamy możliwość inwestować w fundusze i nie płacić co roku podatku belki. A cóż to takiego? Ten rodzaj podatku płaci się od uzyskanego zysku dziewiętnaście procent. W funduszach nie trzeba płacić co roku ponieważ, fundusze są opatrzone polisą ochroną, najniższą w wysokości rzędu jednego tysiąca złotych. Dzięki temu płacimy podatek belki na samym końcu naszej inwestycji, jak wybieramy cały kapitał, a z zarobionych pieniędzy odciągamy podatek. Najlepiej założyć sobie program inwestycyjny jak najwcześniej, może to być na jakiś szczytny cel, na własne dzieci. Pomysłów jest dużo, ale takie zbieranie ,,drobnych” naprawdę się opłaca. Wyobraźmy sobie nasze dzieci, gdybyśmy założyli im najmniejszy program inwestycyjny zaraz po urodzeniu, to w wielu osiemnastu lat moglibyśmy sfinansować im mieszkanie, dołożyć się do budowy domu itp. Mądrze myślący człowiek oszczędza, bo potrafi przewidzieć przyszłą sytuację finansową i zabezpieczy finansowo życie swoich dzieci, a to jest najważniejsze w życiu, aby mieć to poczucie bezpieczeństwa.

Czym jest giełda?

Czym jest giełda?

Zapewne każdemu z nas znane jest pojęcie giełdy. Czytamy o niej w gazetach i w Internecie, oglądamy reportaże w telewizji. Czym więc jest giełda? Powinniśmy pamiętać o tym, że istnieje wiele różnych typów giełd, z których szczególnie rozpowszechnione są giełdy towarowe. Dla każdej giełdy charakterystyczne jest jednak to, iż jest ona miejscem wymiany. Wymiana może dotyczyć zarówno dóbr materialnych, czyli różnego rodzaju towarów, jak i dóbr niematerialnych, które są zapisami elektronicznymi. Takie właśnie dobra są charakterystyczne dla giełd finansowych, w tym również dla giełd papierów wartościowych. Skoro giełdy są miejscami wymiany, to rzecz jasna muszą na nich istnieć osoby handlujące towarami, czyli sprzedające i kupujące je. Te osoby stanowią strony transakcji giełdowych, przy czym mogą to być zarówno osoby fizyczne, czyli niemal każdy z nas, jak i osoby prawne. Obok stron transakcji giełdowych, konieczne jest również istnienie miejsca dokonywania tych transakcji. Z reguły jest to fizycznie zlokalizowana przestrzeń, co jest typowe zwłaszcza dla giełd towarowych. Wprawdzie transakcje na giełdach finansowych odbywają się przede wszystkim w pamięci serwerów giełdowych, jednak nawet wtedy istnieje miejsce, które można określić jako parkiet giełdowy, na wzór miejsca prowadzenia innych giełd.