Archive for the ‘Giełda’ Category

Czym są obligacje

Czym są obligacje

Papier wartościowy, który emitowany jest w serii nosi nazwę obligacji. Obligacje są dłużnymi instrumentami finansowymi. Ze względu na rodzaj emitenta obligacje możemy podzielić na obligacje skarbu państwa, obligacje municypalne, czyli na obligacje komunalne oraz na obligacje podmiotów prawnych. Emitentem obligacji skarbu państwa jest skarb państwa. Emitentem obligacji municypalnych jest samorząd terytorialny. Obligacje podmiotów prawnych może wyemitować przedsiębiorstwo. Obligacje można podzielić także ze względu na termin ich wykupu. Dzieląc akcje w ten sposób będziemy mówili o obligacjach krótkoterminowych, średnioterminowych, obligacjach długoterminowych oraz o obligacjach wieczystych. Obligacje krótkoterminowe są obligacjami, których okres wykupu wynosi do 12 miesięcy. Obligacje średnioterminowe mają okres wykupu od jednego roku do pięciu lat. Obligacje długoterminowe to obligacje, których okres wykupu wynosi powyżej pięciu lat. Obligacje wieczyste nazywane są inaczej konsolami. Obligacje te nie są wykupywane. Posiadacz obligacji wieczystych otrzymuje jedynie odsetki, które nazywane są rentą wieczystą. Obligacje można podzielić także biorąc za kryterium podziału ich wartość nominalną oraz ich oprocentowanie. Ze względu na wartość nominalną i oprocentowanie obligacje dzielą się na obligacje zerokuponowe oraz na obligacje kuponowe.

Czym są obligacje ?

Czym są obligacje ?

Zdecydowanie najpopularniejszymi i najbardziej znanymi spośród papierów wartościowych, są akcje. Stanowią one odzwierciedlenie części majątku przedsiębiorstwa, inaczej cegiełki, które są emitowane przez te przedsiębiorstwo, aby umożliwić jego rozwój i konieczne inwestycje. Bardzo zbliżoną rolę pełnią również obligacje, także bardzo istotne papiery wartościowe. O ile jednak akcje są emitowane przez prywatne przedsiębiorstwa, to obligacje są emitowane przede wszystkim przez państwo, a ściślej skarb państwa, choć prawo do emisji obligacji mają także niektóre instytucje publiczne. Istota obligacji polega na tym, że są one zobowiązaniem emitenta obligacji, że w określonym terminie, zwanym terminem wykupu, zwróci nabywcy obligacji jej kwotę, wraz z należnymi odsetkami. W istocie więc państwo, emitując obligację, bierze kredyt, z tą jednak różnicą, że nie jest on zaciągany w bankach komercyjnych, lecz u nabywców obligacji, które w dużej mierze są zwykłymi, prywatnymi osobami. Oczywiście chętnymi na nabycie obligacji jest też wiele instytucji, w tym przykładowo Otwarte Fundusze Emerytalne. Państwo jest tutaj bowiem traktowane jako solidny dłużnik, któremu w praktyce nie grozi bankructwo, a więc także nie spłacenie długu. Rzecz jasna państwu byłoby trudno spłacić jednorazowo wszystkie obligacje, a więc zazwyczaj spłaca poszczególne emisje obligacji, emitując kolejne.

Ogólnie o walucie

Ogólnie o walucie

Pieniądz, który obowiązuje w danym państwie nosi nazwę waluty. Termin „waluta” jest najczęściej używany stosunku do międzynarodowej wymiany. W świetle wymiany międzynarodowej waluta służy do regulowania zobowiązań i płatności podczas wykonywania międzynarodowych transakcji. Waluta oznaczana jest trzyliterowym skrótem, który został przyjęty przez międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Dwie pierwsze litery tego skróty oznaczają kraj ta waluta obowiązuje, litera trzecia, ostatnia, jest inicjałem konkretnej waluty. W chwili obecnej praktycznie wszystkie państwa świata używają jednej, podstawowej jednostki monetarnej. Ta jednostka podstawowa zazwyczaj jest jeszcze dzielona na jednostki mniejsze. W chwili obecnej największą wartość przedstawia jen japoński, dolar amerykański, euro, funt brytyjski oraz frank szwajcarski. Ze względu na znaczenie waluty w stosunkach międzynarodowych są one dzielone na waluty twarde i miękkie, czyli inaczej waluty słabe. Waluty twarde to waluty, które możemy wymienić niezależnie od miejsca i czasu. Przykładem waluty twardej jest dolar amerykański. Waluty słabe to waluty, których wymienialność jest ograniczona. Walut słabych zazwyczaj nie wolno wywozić z kraju, w którym obowiązują. Przykładem waluty słabej jest obowiązujący w Tunezji dinar. Kursy walut ustalane są sposobem rynkowym.

Tabela kursów walut

Tabela kursów walut

Tabela kursów walut to przede wszystkim stan danej waluty na dany dzień. Aktualizacja elektroniczna znajduje się w kantorze który to zajmuje się skupem i sprzedażą waluty. Tabela ta pokazuje stan wszystkich najważniejszych walut europejskich oraz światowych. Różnice między kupnem a sprzedażą to marża dla danej instytucji czy to kantoru czy banku. Kursy walut mogą się różnić między sobą ponieważ to zależy z jakiego źródła są pobierane. Zazwyczaj odniesieniem do wszystkich notowań jest Narodowy Bank Polski. W kantorze w tabeli notowań walut ceny występują nawet kilka miejsc po przecinku. Mogą one być również odzwierciedleniem tego co dzieje się na giełdzie, głównie walutowej. W ciągu dnia są drobne wahania, dlatego kurs ten zmienia swoje dane co chwilę. Natomiast po każdym dniu widnieje średnia cena danej waluty. Najbardziej obserwowane są euro, dolar, funt brytyjski oraz frank szwajcarski. Taka tabela kursów walut przydaje się dla osób które handlują towarami zagranicznymi, podróżują międzynarodowo czy inwestują w waluty. Wiele osób ma również kredyty w walucie obcej i stan kursowy także ich dotyczy. Banki również posiadają swoje tabele kursów walut jednak są one powiększone o wyższe prowizje jakie bank pobiera za przewalutowanie. Tabela kursów walut także ma swoje dane archiwalne sprzed wcześniejszego okresu.

Jak rozpoznać srebrne fałszywki

Jak rozpoznać srebrne fałszywki

Srebro może być naprawdę doskonałą lokatą kapitału dla osób które chcą zabezpieczyć swoje finanse. Ponieważ srebro wykorzystuje się zarówno w sektorze inwestycyjnym jak i przemysłowym, jego podaż przestaje nadążać za popytem. Jednak aby na takiej inwestycji nie stracić, trzeba mieć pewność, że cenny biały kruszec jest autentyczny. Biżuterię trzeba dosłownie wziąć pod lupę. Jeżeli faktycznie jest ze srebra, musi posiadać wybitą próbę 925. Często jest ona umieszczona w mało widocznym miejscu, na przykład przy zapięciu naszyjnika. Sprawdzi się również płyn do testowania srebra. Na zadrapaniu na wewnętrznej części biżuterii umieszcza się kropelkę płynu. W przypadku autentycznego srebra, kwas powinien zmienić kolor. Nie warto kupować biżuterii taniej, lepiej zaufać sprawdzonym jubilerom i sprzedawcom. Niepokój powinni natomiast wzbudzić dealerzy oferujący podejrzanie tani kruszec. O pomoc można poprosić jubilera, który nauczy nas rozpoznawać srebro. W przypadku srebrnych monet trzeba również oglądać je uważnie pod lupą. Konieczne jest wykonanie identycznego testu jak w przypadku biżuterii. Monetę należy dotknąć kciukiem –monety podrabiane mają gładszą i bardziej śliską powierzchnię. Detale na ich powierzchni są za to nie tak precyzyjnie wykonane jak na prawdziwych. Typowy jest również płytszy niż na monetach autentycznych relief.

Instrumenty w które można inwestować

Instrumenty w które można inwestować

Giełda oferuje dla inwestorów bardzo szerokie pole instrumentów które są mniej lub bardziej ryzykowne. Najbardziej znane są akcje, ponieważ inwestuje się w nie od dziesiątek lat. Są to akcje spółek które funkcjonują na rynku i uzyskują lepsze lub gorsze wyniki. Każda akcja ma swoją cenę a inwestor może zakupić tyle akcji ile posiada na nie pieniędzy. Są one ryzykowne i zarabia się na nich jedynie wtedy kiedy ich wartość rośnie. Jeśli ktoś nie chce ryzykować tak wielkich strat to może zainwestować w obligacje. Innym bardzo popularnym ostatnio instrumentem finansowym są waluty. Inwestowanie w nie można dokonywać na giełdzie walutowej. Mały depozyt sprawia że w ciągu krótkiego okresu można zarobić nawet kilkanaście procent więcej. Waluty są bardzo płynne co sprawia że ruchy są szybkie, gwałtowne i zarobek jest duży. Inwestowanie w waluty daje możliwość zarobku w obie strony, czyli na spadki i na wzrosty. Podobnie jest wtedy kiedy ktoś decyduje się na instrumenty pochodne, czyli opcje i kontrakty terminowe. Jednak tutaj wysokość depozytu jest wyższa a przy opcjach nie ma możliwości zabezpieczenia się zleceniami typu stop loss. Zasady są proste a zarobek jest mnożony dziesięciokrotnie od ceny która widnieje na tabeli notowań. Dodatkowo giełda oferuje również certyfikaty inwestycyjne, warranty, krótką sprzedaż, towary, indeksy, prawa poboru, prawa do akcji.

Fachowe doradztwo

O indeksach giełdowych

Fachowe doradztwo – Inwestowanie na giełdzie wymaga poznania szeregu zagadnień, które sprawią, że będziemy w stanie inwestować bardziej sprawniej a jednocześnie z mniejszym ryzykiem. Wśród zagadnień, które z całą pewnością trzeba poznać znajdują się kwestie związane z indeksami giełdowymi. W tematyce indeksów giełdowych powinien się mniej więcej orientować każdy, kto zamierza rozpocząć inwestowanie na giełdzie. Jest to bowiem jeden z podstawowych wskaźników, który dostarcza nam szeregu naprawdę ważnych informacji. Indeksem giełdowym określa się wartość, która została obliczona na podstawie przeprowadzonej wyceny akcji, które notowane są na giełdzie. Każdy inwestor giełdowy powinien wiedzieć, że indeks giełdowy spełnia wiele funkcji. Przede wszystkim to właśnie z wartości indeksu giełdowego możemy zorientować się czy sytuacja panująca na giełdzie jest korzystna, czy też wręcz odwrotnie. Indeks giełdowy pozwala nam zorientować się zarówno w sytuacji na całej giełdzie, jak i w segmentach, które ją tworzą. Chcąc zorientować się, czy nasza inwestycja ma szansę okazać się efektywną kierujemy się właśnie wartościami indeksów giełdowych. Na różnych giełdach istnieją różne indeksy giełdowe. Na polskiej giełdzie natkniemy się na takie indeksy giełdowe jak na przykład WIG, WIG20 oraz NIF. Oczywiście nie są to wszystkie indeksy giełdowe jakie charakteryzują polską giełdę.

Oszczędność w dzisiejszych czasach popłaca

Oszczędność w dzisiejszych czasach  popłaca

Życie jest nieprzewidywalne, ale możemy zaplanować naszą przyszłość na różne sposoby. Jeżeli jesteśmy typem człowieka, który sobie nie żałuje na niczym i dosłownie roztrwania majątek to nic nie da się zaplanować na przyszłość, ale jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą co kryje się pod słowem oszczędzanie to da się dużo więcej zrobić ze swoim życiem. Oszczędzanie jest bardzo ważnym aspektem w dzisiejszym skapitalizowanym świecie, ponieważ wszystko obraca się wciąż wokół pieniądza. Dlatego warto zaplanować sobie przyszłość poprzez dostępne na rynku fundusze kapitałowe, które dają możliwość wygenerowania większych pieniędzy na przełomie dziesięciu lat niż banki. Każdy z nas chce wiedzieć w co jest dobrze inwestować? Czy to w minerały szlachetne, czy może giełda zaspokoi nasze oczekiwania. Ważne jest to , iż giełda z dnia na dzień ma inne wartości. W Polsce momentem kiedy wszyscy brokerzy milczą jest to godzina siedemnasta, która kończy sesje giełdową, wszyscy milczą i patrzą tylko w wyniki. Trzeba mieć mocne nerwy na taki codzienny stres. Po zamknięciu wszystko wiadomo kto ile zarobił, a kto stracił. Takiego stresu nie będzie jeżeli włożymy pieniądze w bezpieczne obligację, nie przynoszą wielkiego zysku ale on jest z rok po roku większy lub mniejszy. Wszystko jest zależne od nas samych , w co chcemy inwestować, a im wcześniej zaczniemy tym nasza przyszłość będzie bardziej zaplanowana.

Zakup działki budowlanej

Zakup działki budowlanej

Coraz więcej młodych ludzi chce mieszkać na wsiach.. Odbiegając od zgiełku miasta, ludzie pragną ciszy i spokoju. Młode rodziny chętnie wychowują dzieci na wsiach. Patrząc z perspektywy czasu wsie się bardzo rozwinęły. Powstało wiele programów unijnych, które dofinansowują wsie. Dla dzieci zostały otwarte nowe place rekreacyjne pod nazwą Orlik. Rozwój wsi i stoicko spokój, zdecydowanie wpływa na podjęcie decyzji przez dorosłych o zamieszkaniu na wsi. Chcąc zamieszkać w urokliwej wsi należy na początku posiadać gotowy dom lub nabyć działkę budowlaną i budować swój wymarzony domek. Warto zwrócić uwagę, iż inwestycja nie koniecznie wymaga większego nakładu finansowego niż zakup mieszkania w mieście. Często zdarza się tak, iż zakup mieszkania w bardzo rozwiniętym mieście np. Kraków jest zdecydowanie droższy niż wybudowanie własnego domu. Chcąc zakupić działkę budowlaną, należy najpierw sprawdzić w gminie plan zagospodarowania przestrzennego czy aby na pewno dana działka jest budowlana lub jest w stadium i ma szansę być przekwalifikowana na budowlaną. Ceny inwestycji w działkę budowlaną są różne. Wszystko uwarunkowane jest od obowiązującej sankcji prawnej, rozmiaru i kształtu działki, istniejących mediów na terenie, a w szczególności dojazdu do działki i jej lokalizacji. Ceny terenów budowlanych mogą się wahać od 5 000 zł do 100 000 zł za 1 ar. Tak więc wszystko jest zależne od poszczególnych czynników.

porady biznesowe

Czym jest Forex

porady biznesowe – Zapewne wiele osób kiedyś słyszało gdzieś o Forexie. Obecnie jest to coraz bardziej popularna platforma, która pozwala na handel walutami. Zasada działania jest niezwykle prosta – kupuje się określoną walutę a następnie sprzedaje tak, aby jak najwięcej zarobić. Sposób ten, choć łudząco podobny do zasad działania giełdy jest jednak czymś zupełnie innym. Co prawda podobnie jak w przypadku giełdy niezwykle ciężko określić trafne prognozy zmiany kursu, jednak nie handlujemy tutaj akcjami spółek, ale walutami, które rządzą się zupełnie innymi prawami. Rozpocząć inwestowanie na rynku Forex może tak naprawdę każdy – obecnie powstaje coraz więcej wirtualnych platform otwartych na wszystkich uczestników. Jest to sposób, który może przynieść bardzo duże zarobki, ale także w przypadku podwinięcia się nogi – można stracić wszystko. Czasem może zdarzyć się tak, że waluta w którą zainwestowaliśmy nagle straci znacznie na wartości. Wówczas pojawia się problem, ponieważ nie sprzedamy jej z zyskiem za żadną inną walutę tylko musimy cierpliwie czekać aż się umocni względem innych. Inwestowanie na tym rynku jest ryzykowne, jednak dla wielu osób niezwykle atrakcyjne ze względu na możliwe wysokie zyski. Ryzyko w tym przypadku często jest opłacalne, a wręcz samo w sobie przynosi zyski, dlatego właśnie wiele osób już zaryzykowało wejście w ten typ inwestycji.