Archive for the ‘na giełdzie’ Category

Ciekawostki o obligacjach

Ciekawostki o obligacjach

Z różnych źródeł historycznych możemy dowiedzieć się, że w przeszłości obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski były rozprowadzane głównie na zasadach przymusowych. Każdy więc pracownik zobowiązany był przeznaczyć odpowiednią część swojego wynagrodzenia na zakup obligacji. W momencie kiedy Skarb Państwa przez kilka lat emituje kilka różnych rodzajów obligacji wówczas może nastąpić tzw. Konsolidacja. Polega ona na wymianie starych niewykupionych jeszcze obligacji na całkowicie nowe. Może też w niektórych przypadkach wystąpić konwersja niewykupionych obligacji polegająca na pogorszeniu najczęściej warunków ich wykupu. Każdy rodzaj obligacji sprzedawany jest głównie na terenie danego kraju. Współcześnie istnieje jednak możliwość emisji w obcej walucie na sprzedaż w innym kraju. Dlatego właśnie ze względu na dochód, jaki obligacje przynoszą ich właścicielowi możemy wyróżnić między innymi: z kuponami odsetkowymi, płatnymi raz bądź dwa razy w roku, bez jakichkolwiek kuponów odsetkowych, premiowe, w których to najczęściej odsetki przeznaczone są na wszelkiego rodzaju premie, które rozdzielone są w drodze losowania. W takim przypadku odsetki otrzymują wyłącznie osoby posiadające szczęście. Każda emisja obligacji najczęściej wynika z rozporządzenia emisyjnego Ministra Finansów.

Propozycja idealna dla Ciebie

Propozycja idealna dla Ciebie

Wiele osób zastanawia się w co zainwestować swoje pieniądze, aby móc za jakiś czas cieszyć się z określonych zysków. Pewnym rozwiązaniem są inwestycje na giełdzie, ale jest to propozycja tylko i wyłącznie dla tych osób, które nie boją się ryzyka, strat, ani podejmowania trudnych decyzji w kilka chwil. Natomiast dla osób, które wolą mniejsze ryzyko, dobrą propozycją wydają się być obligacje, które oznaczają co prawda mniejszy zysk, ale z drugiej strony jest on pewny. Kolejną propozycją dla wszystkich osób, które zastanawiają się nad tym, w co warto jest zainwestować się waluty. Ich kursy ulegają stosunkowo niewielkim zmianom, w związku z czym jest to rozwiązanie, które wymaga swego rodzaju cierpliwości, uważanego obserwowania rynków światowych, oraz podejmowania trudnych decyzji dotyczących tego, czy właśnie w tym momencie należy sprzedawać czy być może raczej kupować poszczególne waluty. Bez względu jednak na to, na jakie rozwiązanie zdecyduje się osoba, musi być ona do niego przekonana. Tylko wtedy, będzie potrafiła podejmować ważne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób należy zainwestować uzyskany zysk, czy należy go przeznaczyć na własne potrzeby, czy też po raz kolejny go zainwestować, tym razem w inne papiery wartościowe, a być może w ten same akcje, które pozwoliły nam na osiągnięcie tak dużych zysków.

Nauka poprzez zabawę

Nauka poprzez zabawę

Poznawanie giełdy wydaje się zazwyczaj procesem bardzo długotrwałym, wymagającym nie tylko dużej uwagi, ale i zaangażowania, jak i zainteresowania różnego rodzaju dziedzinami życia oraz aktualną sytuacją na świecie. Okazuje się jednak, że inwestowania na giełdzie można nauczyć się już w szkole, albo poprzez liczne konkursy. To dzięki uczestnictwu w ciekawych lekcjach poświęconych temu jak funkcjonują poszczególne giełdy, dzięki udziałowi w konkursach, które uczą młode osoby w praktyce inwestowania na giełdzie, młode osoby nie tylko mają możliwość bliższego jej poznania, ale także przekonania się o tym, jak fascynująca, a zarazem niebezpieczna jest gra na giełdzie. Z całą jednak pewność taki sposób poznawania akcji, obligacji, oraz zmienności kursu walut przez młode osoby, jest jednym z lepszych rozwiązania. To właśnie poprzez naukę, kiedy młode osoby dysponują wirtualną gotówką i mogą nauczyć się na własnych błędach, jakich decyzji nie należy podejmować, jak należy zmniejszać ryzyko związane z zakupem papierów wartościowych, przyśli inwestorzy zdobywają tak cenne dla nich doświadczenie. Takie specjalne lekcje są z pewnością dla wielu uczniów zdecydowanie bardziej cenne, niż nudne wykłady o tym, jak funkcjonują poszczególne mech izmy rynkowe, oraz co oznaczają poszczególne terminy związane ze światem finansów.

Różnorodny podział obligacji

Różnorodny podział obligacji

Oczywiście obligacje dzielimy według różnych kryteriów. Tak, więc ze względu na rodzaj emitenta obligacje dzielimy między innymi na: obligacje skarbowe czyli rządowe, które emitowane są przez Skarb Państwa jak również obligacje komunalne inaczej nazywane obligacjami municypalnymi oraz obligacje podmiotów prawnych. Również istnieje podział obligacji ze względu na okres ich wykupu gdzie wyróżniamy obligacje z okresem wykupu do jednego roku czyli obligacje krótkoterminowe, od półtorej roku czyli obligacje średnioterminowe oraz obligacje powyżej pięciu lat czyli długoterminowe. Warto jest wiedzieć, że okres do wykupu to oczywiście liczba lat, w których to emitent zobowiązuje się wywiązać ze swoich obowiązków jakie właśnie nakłada na niego obligacja. Specjalnym rodzajem są obligacje wieczyste, które nazywane są inaczej konsolami. Jednak nie są one nigdy wykupowane z kolei ich posiadacz otrzymuje ogromny strumień odsetek zwanych również rentą wieczystą. Obligacje można dzielić również na kupowane oraz zerokuponowe. Tak, więc obligacje zerokuponowe najczęściej emitowane są z dyskontem. Z kolei obligacje kuponowe związane są z okresową płatnością kuponu, którego wysokość uzależniona jest najczęściej od ratingu emitenta. Oprocentowanie każdej obligacji może być stałe bądź też zmienne.

Pojęcie obligacji

Pojęcie obligacji

Obligacje są to papiery wartościowe emitowane na giełdzie. W tymże przypadku występują dwie postaci a mianowicie emitent jak również obligatariusz. Wówczas emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusz. Dlatego właśnie zobowiązuje się wobec niego do spełnienie ściśle określonego świadczenia. Warto wiedzieć, że obligacje należą do kategorii dłużników instrumentów finansowych. Tak, więc najprościej mówiąc obligacja jest dokumentem, w którym to emitent czyli wystawca potwierdza zaciągnięcie jakiejkolwiek pożyczki w ściśle określonej kwocie, zobowiązując się jednocześnie do jej zwrotu właścicielowi w ustalonym przez strony terminie jak również do zapłaty określonych odsetek w momencie wypuszczenia tychże obligacji na rynek. W przeciwieństwie do akcji obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem danego emitenta takich jak między innymi współwłasność, dywidenda bądź także uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Tak, więc emisja obligacji polega głównie na przekazaniu kapitału danej spółce przez jej inwestorów. Także obligacje reprezentują wszelkiego rodzaju prawa majątkowe, które najczęściej podzielone są na odpowiednią liczbę różnych jednostek.. Oznacza to więc, że przyznają one niemal identyczne uprawnienia danym emisjom bądź też seriom obligacji.

Oferta domów maklerskich

Oferta domów maklerskich

Domy maklerskie przekonują, że nie trzeba mieć dużej ilości środków finansowych, aby zainwestować na giełdzie. Nie trzeba znać ani podstawowych pojęć, jakimi posługują się inwestorzy giełdowi, nie trzeba znać sytuacji finansowej spółek notowanych na giełdzie, nie trzeba wiedzieć na czym polegają poszczególne mechanizmy giełdowe, wystarczy tylko przystąpić od proponowanych przez nich rozwiązań, a nasze środki finansowe zaczną same na nas zarabiać. Jest to rozwiązanie bardzo kuszące dla wielu osób, z którym jednak wiąże się bardzo duże ryzyko. Osoby, które zdecydowały się na takie rozwiązanie muszą przede wszystkim pamiętać o tym, że zainwestowane przez nich pieniądze w określony fundusz inwestycyjny, nie zawsze muszą przynieść wysokie zyski, a może się okazać, że ponosi się straty. Pomimo tak dużego ryzyka, wiele osób decyduje się powierzyć znaczną część swoich oszczędności domom maklerskim i przystępuje do tworzonych przez nich funduszy inwestycyjnych. Ufają w to, że w ten właśnie sposób uda im się nie tylko powiększyć swoje oszczędności, ale spełnią również wszystkie swoje marzenia. Zapominają często o tym, że inwestycje w papiery wartościowe, a zwłaszcza w akcje, przy bardzo zmiennym kursie walut wiążą się z bardzo dużym ryzykiem, a tym samym należy liczyć się z tym, że straci się wszystkie zainwestowane środki finansowe.

Inne rodzaje obligacji

Inne rodzaje obligacji

Istnieje wiele innych rodzajów obligacji, których podział uzależniony jest między innymi od wartości sprzedaży. Ze względu na cenę sprzedaży możemy wyróżnić między innymi: obligacje, które sprzedawane są po cenie nominalnej, obligacje z dyskontem jak również obligacje z premią. Natomiast ze względu na wszystkie posiadane opcje dodatkowe obligacje dzielimy na: obligacje o jednym terminie wykupu, w kilku terminach wykupu, obligacje z opcją sprzedaży, z opcją przedłużenia, obligacje zmienne, wymienne, z wariantem subskrypcyjnym, częściowo opłacane. Natomiast ze względu na poziom ryzyka inwestycyjnego obligacje dzielimy między innymi na: sektor instrumentów wolnych od ryzyka, sektor instrumentów o ocenie ratingowej AAA, sektor instrumentów o ocenie ratingowej AA. Istnieją także obligacje najbezpieczniejsze czyli otrzymujące najwyższe ratingi. Oczywiście są one emitowane przez różnego rodzaju organizacje ponadnarodowe jak również rządy państw. Z kolei obligacje, które posiadają niski ratingu są najczęściej określane mianem obligacji śmieciowych. Warto jest wiedzieć, że inwestowanie nie jest ryzykowne jednak może przynieść ponadprzeciętny zysk. Nabywcy obligacji ponoszą ryzyko stopy procentowej jak również ryzyko wynikające z płynności. Każda zmiana stopy procentowej może wywołać spadek wartości obligacji.

Inwestowanie w metale szlachetne

Inwestowanie w metale szlachetne

Inwestowanie nie polega tylko na tym, że zakupujemy akcje, obligacje, lokaty itp. Jest jeszcze inna forma zarabiania szybko pieniędzy. W ostatnich dziesięciu latach cena metali szlachetnych bardzo mocno poszła w górę. Warto więc zastanowić się nad inwestycją w taką formę. Złoto, srebro oraz platyna bardzo szybko rosną na sile. Warto więcej jak najszybciej zakupić bardzo dużą ilość tych metali i zamrozić je na nawet kilka lat! Po pięciu latach możemy bardzo dużo pieniędzy uzyskać z takiej inwestycji. Jest to bardzo dobra droga rozwoju, jeżeli chodzi o zarobek z inwestycji długoterminowych. Z inwestycji krótkoterminowych zarobimy sporo mniej niż w przypadku długoterminowych. Wiele osób woli inwestować w inwestycje krótkoterminowe ze względu na to, że są dużo tańsze i spodziewamy się szybkiego zwrotu z inwestycji w postaci zysku. Wartość metali szlachetnych rośnie od dziesięcioleci. Uncja złota 16 lat temu kosztowała około sześćset dziesięć dolarów, a teraz kosztuje tysiąc trzysta trzydzieści dolarów. Jest to praktycznie dwa razy więcej niż wcześniej. Jeżeli ktoś bym bardzo cierpliwy przez te wszystkie lata na pewno teraz zbił fortunę. Sumy te pokazują, że czasem warto zrezygnować z lokat czy obligacji na rzecz właśnie metali szlachetnych, które naprawdę rosną w siłę cenową. Jest to alternatywne rozwiązanie jeżeli chodzi o pozyskiwanie zysku.

Jak zacząć inwestować na giełdzie?

Jak zacząć inwestować na giełdzie?

Na samym początku warto zainteresować się tym jak zacząć inwestować na giełdzie. Jest to bardzo trudna rzecz ze względu na to, że potrzebujemy bardzo dużej wiedzy ekonomicznej, aby się w tym wszystkim nie pogubić. Wiele osób popełnia podstawowy błąd i traci bardzo dużo pieniędzy. Warto najpierw zapytać znajomego bądź kogoś innego jak inwestować na giełdzie, aby wszystko przebiegało tak jak powinno. Przecież nie chcemy stracić wszystkich naszych zainwestowanych pieniędzy. Wiele osób na giełdzie zajmuje się zakupem oraz sprzedażą papierów wartościowych bądź też samych akcji czy obligacji. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Analitycy bardzo dużo czasu spędzają na analizie samych spółek, ponieważ chcą prognozować efekty ich pracy. Czy spółka będzie miała jeszcze większą wartość czy też spadnie jej cena rynkowa. Co roku akcje na giełdzie mają coraz lepszą sprzedaż. Co za tym idzie? Są one coraz bardziej popularne w kraju. Coraz więcej osób chce je nabywać , aby zacząć w końcu zarabiać na siebie. Zagraniczni inwestorzy także kupują polskie akcje, które nie spadają z cen. Przez to widzą w tych spółkach duży potencjał. Jest to bardzo dobra informacja dla nas, że warto inwestować takie akcje, ale trzeba oczywiście wiedzieć w które. Pierwszej lepszej akcji nie zakupujemy, ponieważ nie wiemy jaka jest jej kondycja finansowa.

Czym jest dywidenda?

Czym jest dywidenda?

Wiele osób zastanawia się czym tak naprawdę jest dywidenda, którą spółka wypłaca. Dywidendę możemy określić jako część zysku spółki, która wypłaca ją posiadaczom akcji. Przedsiębiorstwa ustalają na jakim poziomie i kiedy będzie wypłacana dywidenda. Dywidenda zostaje wypłacana co jakiś określony czas wspólnikowi bądź akcjonariuszowi. Dywidendę bardzo szybko można obliczyć z rocznego wyniku finansowego jaki uzyska dane przedsiębiorstwo. Dywidendę wypłacają zazwyczaj na zakończenie roku obrotowego poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego na temat wszystkich kosztów jakie uzyskała firma, która ma zamiar wypłacić dywidendę. Wartość dywidendy zależy od wielu czynników. Również akcjonariusz może zgodzić się na niewypłacenie dywidendy jeżeli sytuacja przedsiębiorstwa się pogorszyła a chce jej nadal pomóc, bo wierzy, że wszystko się dobrze ułoży. Dywidendę wypłaca się tylko raz w roku, którym przedsiębiorstwa uzyskało jakiś zysk. Wszystkie oczywiście zwykłe akcje mają prawo do jednakowej dywidendy. Czyli każdy dostanie tyle samo dywidendy co druga osoba. Jeżeli istnieją osoby, które posiadają akcje uprzywilejowane mają prawo do wypłaty większej dywidendy niż osoby ze zwykłymi akcjami. Teraz wiemy już na czym polega dywidenda wypłacana w przedsiębiorstwach. Często zdarza się, że w małych firmach nie będziemy otrzymywali dywidendy ze względu na małą wartość rynkową przedsiębiorstwa. Tak właśnie wygląda sytuacja z dywidendą.