Archive for the ‘Obligacje’ Category

Branża budowlana czy to już koniec dołka?

Branża budowlana czy to już koniec dołka?

Od 2012 roku kiedy to okazało się , że największe przedsiębiorstwa budowlane Polski realizują kontrakty poniżej progu zapewniającego choćby minimalny zysk, na Giełdzie Papierów Wartościowych rysuje się znaczący spadek wartości notowań na wszystkich spółkach związanych z budownictwem. Kryzys dotknął nie tylko firmy związane z budownictwem infrastrukturalnym i drogowym, ale także z budownictwem mieszkaniowym. Na warszawskim parkiecie w 2012 roku oraz początku 2013 roku odnotowano znaczny odpływ kapitału z tych spółek, co z kolei przyczyniło się do drastycznego spadku notowań. Niewątpliwie branża budowlana jest jednym z podstawowych filarów każdej gospodarki i odpowiada za wypracowywanie ok. 10% PKB brutto. W Europie kryzys branży odnotowywany jest od 2008 roku, w Polsce mamy z nim do czynienia dopiero od ubiegłego roku. Ten poślizg zawdzięczamy środkom unijnym przeznaczonym na inwestycje infrastrukturalne i realizacją inwestycji związanych z EURO 2012 oraz wysokim zapotrzebowaniem na lokale mieszkalne. Po bankructwach największych polskich firm budowlanych (PBG, DSS) branża znacznie podupadła. Jednakże trudno wsadzać wszystkie przedsiębiorstwa budowlane do wspólnego worka. Już w tym roku zarysowuje się ożywienie gospodarcze w sektorze mieszkaniowym, a prawdziwe odbicie się od dna szacowane jest na 2014 rok. Świadczą o tym m.in. dobre wyniki niektórych spółek z branży budownictwa mieszkaniowego np.LKJ-BUD SA czy Echo Investment.

Jak rozsądnie inwestować na giełdzie?

Jak rozsądnie inwestować na giełdzie?

Inwestowanie to sztuka, która wymaga od nas nie tylko zaangażowania, ale też rozsądku i dobrej intuicji. Nie sposób jest wprowadzić w obroty pokaźną sumkę i stracić ją z nawiązką przez nieumiejętne zarządzanie funduszami. Dzięki pewnym zasadom można jednak uniknąć błędów, które popełniają często młodzi, niedoświadczeni inwestorzy. Po pierwsze, śledź informacje o zakupie własnych akcji przez spółki. Jeżeli firma podejmuje takie działania, to dobry sygnał i zielone światło dla nas. Oznacza to, że wartość papierów w najbliższym czasie wzrośnie, dlatego spółka pragnie zabezpieczyć je przed trafieniem do rąk innych przedsiębiorców. Kolejna złota zasada brzmi – inwestuj w znane branże. Warto powierzyć pieniądze tylko takim markom, które dobrze znamy. Wiemy, jak funkcjonują i czego można się po nich spodziewać. Po trzecie – ograniczaj straty. Wycofuj się z inwestycji, które zaczynają przynosić niekorzystne wyniki. Inwestowanie w akcje jednej spółki jest totalnie nieopłacalne. Dobrze jest inwestować w różne akcje i do tego równomiernie wydatki. Opłaca się także notować inwestycje. Dobrze jest prowadzić dziennik oraz zapisywać w nim co, kiedy i jak kupiliśmy. Finansowanie zakupu akcji z kredytu to ryzykowne działanie i na dłuższą metę należy tego unikać. Zyski z inwestowania muszą same zapracować na odsetki. Dobrze jest rozważyć to rozwiązanie w krótkim terminie.

Inwestowanie w lokaty strukturyzowane

Inwestowanie w lokaty strukturyzowane

Inwestowanie wolnych środków to dobry sposób na stosunkowo łatwe zarobienie pieniędzy, oczywiście przy maksymalnym ograniczeniu ryzyka. Jednym ze sposobów zarabiania są stosunkowo nowe lokaty ustrukturyzowane. Oczywistym jest, że lokując środki robi się to, aby na nich zarobić, dlatego konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które przyniosą większą korzyść niż oprocentowanie na koncie oszczędnościowym. Na temat lokat strukturyzowanych trzeba wiedzie kilka rzeczy, które zdecydują o wyborze i późniejszych konsekwencjach. Lokata strukturyzowana w przybliżeniu stanowi połączenie tradycyjnej obligacji oraz niewielki element loterii dający w przyszłości możliwość zysku, a określany, jako opcja. Zabezpieczenie lokaty obligacją sprawia, że włożone w zakup pieniądze udziałowiec odzyskuje w takiej wysokości, w jakiej je zainwestował. Gwarantuje to sposób zakupu obligacji na kwotę, która po okresie inwestowania wraz z odsetkami będzie wynosiła tyle, ile początkowy wkład. Przykładowo, jeśli obligacja po trzech latach wzbogaca się o 15%, to wpłacając 100 zł i kupując za 85 zł obligację inwestor ma zagwarantowany zwrot tych 100zł po upływie wskazanego czasu. Zabezpieczenie obligacją sprawia, że nic nie traci, ale też nie zyskuje. W lokacie strukturyzowanej zarabia dzięki pozostałym 15 zł pod warunkiem trafionej inwestycji.

Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie jest od setek lat jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie znacznego zysku. Od momentu gdy wynaleziono giełdę gracze z całego świata inwestują pieniądze, w nadziei, że uda im się je odzyskać z nawiązką. Najwięksi gracze sami tworzą spółki, ci mniejsi są zmuszeni dołączyć do spółek lub funduszy inwestycyjnych już istniejących. Wszyscy oni liczą na zyski. Oczywiście, aby zyski faktycznie nadeszły, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim koniunktura gospodarcza na świecie. Od niej w dużej mierze zależą notowania giełdowe i to, czy inwestorzy zdołają odnieść zyski w konkretnym przedziale czasowym. Wysokość tych zysków zależy rzecz jasna także od wysokości zainwestowanego kapitału. Im większe pieniądze zostały zainwestowane tym większe mogą być zyski. Notowania giełdowe zależą także od pewnych konkretnych informacji podawanych do publicznej wiadomości, np. informacji o mianowaniu nowej osoby na konkretne wysokie stanowisko. W zależności, czy informacja ta jest pozytywna czy negatywna, notowania giełdowe idą do góry lub w dół. Z tym także wiąże się ryzyko inwestowania na giełdzie. Jeśli indeksy spadają, inwestorzy nie odniosą zysków, lecz straty. W każdym razie w pewnym konkretnym okresie. W przeciągu dłuższego okresu, jak kilka lat, raczej wszystkie indeksy idą do góry, co oznacza, że każdy inwestor zyskuje. Należy tylko wykazać się cierpliwością.

Jak inwestować w obligacje?

Jak inwestować w obligacje?

Posiadanie w domu lub na koncie zaoszczędzonej gotówki to idealny powód do jej zainwestowania. Zamiast trzymać ją latami gromadząc oszczędności można spróbować na niej zarobić dokonując odpowiedniej inwestycji. Jednym z popularniejszych sposobów jest kupowanie obligacji. Wybór tej formy lokowania pieniędzy jest dobrym rozwiązaniem dlatego, że objęte są tzw. gwarancją kapitału i jako jedyne na rynku finansowym zabezpieczają przed wzrostem inflacji. Inwestując w obligacje można mieć pewność, że odzyska się swoje pieniądze z należnym procentem. Jeśli decyduje się na takie rozwiązanie trzeba zadbać o odpowiednią kolejność działania. Przede wszystkim wymagane jest określenie swoich możliwości finansowych, czyli ustalenie konkretnej kwoty, jaką można zainwestować bez naruszania równowagi domowego budżetu. Trzeba też poznać dostępne na rynku rodzaje obligacji i zastanowić się, która opcja pasuje najbardziej. Do dyspozycji są obligacje skarbowe dwuletnie stało procentowe, trzyletnie zmiennoprocentowe oraz czteroletnie i dziesięcioletnie indeksowane do inflacji. Najkorzystniejsze są te długoterminowe, ale też na dłużej zamrażają twoje pieniądze. Dobrze też poszukać pomocy w odpowiedniej instytucji finansowej, lub u doradcy bankowego, który podpowie najkorzystniejsze rozwiązanie. Można ją również uzyskać bezpośrednio przed zakupem u pracownika banku.

Zakres usług finansowych

Zakres usług finansowych

Wiele firm specjalistycznych, biur rachunkowych, kas zapomogowych, banków i innych tego typu instytucji świadczy dla ludności usługi finansowe. Zakres tego pojęcia jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko bezpośredni obrót gotówką, ale także doradztwo. Przede wszystkim usługi finansowe można podzielić na dwie grupy: te świadczone indywidualnym klientom oraz te dla wielkich przedsiębiorstw i instytucji. Wiele z tych usług zazębia się, jak na przykład wszelkiego rodzaju kredyty, przyjmowanie depozytów czy obrót gotówką, sprzedaż obligacji czy wymiana walut w ramach obowiązującego kursu, ale dotyczy często zupełnie innej skali wielkości. Natomiast usługi finansowe świadczone firmom sprowadzają się głównie do leasingu finansowego, obrotu czekami, gwarancji finansowej, doradztwo w zakresie struktury kapitałowej lub strategii przemysłowej. Niektóre usługi finansowe są powszechne, świadczone codziennie przeciętnym klientom, inne specyficzne, niekiedy specjalnie opracowywane dla konkretnego przedsiębiorcy czy firmy. Ich rodzaj warunkuje też charakter firmy, która je świadczy. W zakres usług finansowych oferowanych przez banki wlicza się także inwestowanie w obligacje oraz doradztwo w tym zakresie. Obligacje to modna w ostatnich latach forma lokowania kapitału, a rynek jest na tyle rozbudowany, że wymaga odpowiedniej organizacji.

Czy zarabianie na giełdzie jest trudne?

Czy zarabianie na giełdzie jest trudne?

To pytanie należy skierować do inwestorów, który już od kilku lub kilkunastu lat zajmują się handlem na giełdzie. Parkiet giełdowy jest dosyć kapryśny i czuły na wiele różnego rodzaju wpływów – nie tylko finansowych, ale także osobowościowych. Wydarzenia związane z odzwierciedleniem tak zwanej psychologii tłumu, które nie odzwierciedlają sytuacji faktycznej nie stanowią na giełdzie sytuacji rzadkich. Na nieuzasadnione wahania kursów najbardziej narażone są strategie oparte na day tradingu, który zakłada otwieranie i zamykanie pozycji tego samego dnia. Co więcej ta strategia inwestowania wymaga dużej odporności na stres, wyjątkowego refleksu, wyczucia rynku oraz czasu, który można poświęcić na uważne śledzenie trendów giełdowych. Co więcej aby posługiwać się tą metodą inwestowania należy także doskonale opanować zasady analizy technicznej, która niewątpliwie ułatwia podejmowanie szybkich i bardzie trafnych decyzji inwestycyjnych. Ta metoda inwestowania wykorzystywana jest przez osoby, które cenią sobie wysoką płynność swojego kapitału. Średnio i długoterminowe inwestowanie jest niewątpliwie niej ryzykowne i oparte na bardziej stabilnych podstawach. Nie jest tak podatne na chwilową panikę na giełdzie i obarczone jest znacznie mniejszą presją stresu. Wymaga wprawdzie wiedzy z zakresu ekonomii ale z kolei nie jest związane z ciągłym śledzeniem kursów interesujących nas instrumentów finansowych.

Jakie są perspektywy branży budowlanej na GPW

Jakie są perspektywy branży budowlanej na GPW

W 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce krach w wartości wielu spółek z branży budowlanej. Strata wartości rzędu 80 czy 90 % większości spółek z tego sektora związana była z paniczną wyprzedażą wynikającą z kilku przyczyn. Po pierwsze spółki budowlane miały w 2012 roku zdecydowanie złą prasę – w każdym medium mówiło się o stratach i wygranych przetargach, które zamiast zysków przynosiły straty, o procedurach przetargowych, które faworyzowały niskie koszty realizacji przedsięwzięć nie biorąc pod uwagę jakości wykonania prac. Przykładami w tej branży są niewątpliwie DSS – Dolnośląskie Surowce Skalne oraz PBG – jedna z większych spółek budowlanych, które nie sprostały finansowym wymaganiom budowy autostrad. W 2012 roku jednocześnie wyschło kilka źródeł finansowania dużych projektów infrastrukturalnych. Generalnie kończono realizację przedsięwzięć, które były zakontraktowane w ramach unijnego okresu programowania 2007 – 2013, zakończono także realizację wszystkich inwestycji związanych z przygotowania mi do EURO 2012. Co więcej, wygasł również program rządowy przeznaczony na wykup nowych mieszkań z rynku pierwotnego to jest „Rodzina na swoim”. Eksperci prognozują, że w 2014 roku cała branża budowlana powinna wyjść na prostą. Budownictwu mieszkaniowemu powinien pomóc nowy program rządowy „Mieszkanie dla Młodych”, którego założeniem jest dopłata do kredytu dla osób, które zdecydują się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym.

Obligacje skarbowe – która do kogo pasuje?

Obligacje skarbowe – która do kogo pasuje?

Skarb Państwa oferuje kilka różnych rodzajów obligacji, aby klient mógł bez większych problemów dobrać odpowiedni jej rodzaj w stosunku do własnych potrzeb i interesów. Obligacje dwuletnie to dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą w wygodny i pewny sposób ulokować wolne środki pieniężne oraz mieć pewność stałego zysku. Dzięki ich stałemu oprocentowaniu można bez większego wysiłku obliczyć zysk związany z ich posiadaniem. Myślisz o inwestycji, która zapewnia regularny dopływ pieniędzy i podąża za zmieniającymi się trendami? Idealne dla Ciebie będą obligacje trzyletnie ze zmiennym oprocentowaniem. Osoby zamożne, które posiadają spore finansowe nadwyżki i chcą je ulokować na dłuższy czas, powinny rozważyć możliwość posiadania czteroletnich obligacji indeksowanych. Wówczas nawet inflacja nie uszczupli w żaden sposób ich kapitału, a marża odsetkowa zagwarantuje atrakcyjny i interesujący zysk. Ten typ obligacji zapewnia coroczny dopływ gotówki z wypłacanych odsetek. Obligacje dziesięcioletnie zostały wprowadzone na rynek z myślą o osobach, które chcą zadbać o przyszłość swoją lub osób bliskich. Ten produkt jest kierowany w dużej mierze do osób, które oszczędzają z myślą o emeryturze. Mają one zmienne oprocentowanie, a ich wskaźnik inflacji współpracuje z równoczesną kapitalizacją odsetek po każdym roku ich naliczania. Dzięki temu zysk płynący z tych obligacji może być naprawdę ogromny.

Nauka, nauka i jeszcze raz nauka

Nauka, nauka i jeszcze raz nauka

Jak inwestować na giełdzie papierów wartościowych? Z pewnością jest to pytanie, które stawia przed sobą każdy przyszły inwestor. Tak naprawdę metod jest bardzo wiele, w zależności od tego, jak duży posiada się kapitał początkowy. Niektórzy znawcy opracowali takie, dla osób z niskim kapitałem i długoterminowe inwestycje, inni radzą, aby dobrze wyliczyć aktywa i pasywa, które ma się zamiar posiadać. Tak naprawdę możliwości i planów inwestycyjnych jest bardzo wiele. Warto, zatem zasięgnąć szerszych informacji i sięgnąć po książki, które opracowali najlepsi. Oczywiście wiedza ta nie da stu procentowej pewności odniesienia sukcesu, jednak wyposaży inwestora w niezbędną wiedzę potrzebną do rozpoczęcia żmudnego procesu zarabiania. Oczywiście warto także spojrzeć na przykłady ludzi, którzy na giełdzie odnieśli spektakularne porażki. Stare powiedzenie, które mówi o tym, że można uczyć się na błędach. Oczywiście w tym przypadku nie jest opłacalne uczenie się na własnych, ale lepiej korzystać z nauk płynących z cudzych błędów. Giełda jest rynkiem, który posiada własne mechanizmy, ale z pewnością nie jest to rynek, którego należy się obawiać. Najlepiej dla laików jest wybierać te pozycje książkowe, które są opracowane zrozumiałym językiem i przystępnym dla każdego. Fachowe słownictwo lepiej pozostawić fachowcom.