Harmonogram sesji w systemie UTP

Harmonogram sesji w systemie UTP

Od kwietnia nastąpiły istotne zmiany na polskiej Giełdzie? Jak teraz wygląda harmonogram sesji? Transakcje na Giełdzie są zawierane w godzinach 8:30 – 17:05. Wówczas odbywają się osobno działania w systemie notowań ciągłych i jednolitych. W systemie kursu jednolitego od godziny 8:30 do 11:00 jest faza przed otwarciem. Wówczas odbywa się składanie zleceń i publikowanie Teoretycznego Kursu Otwarcia. O 11 pojawia się faza otwarcia, czyli fixing. Polega ona na określaniu kursu jednolitego i realizacji zleceń. W godzinach 11-11:30 ma miejsca tzw. dogrywka. Wówczas następuje składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursom z fixingu. Potem znowu trwa faza przed otwarciem aż do godziny 15:00. Następnie sytuacja się powtarza – następuje fixing i dogrywka. Od 15:30 do 17:05 znów trwa faza przed otwarciem. Trochę inaczej harmonogram wygląda w zakresie notowań ciągłych. Od 8:30 do 9:00 trwa faza przed otwarciem. Później następuje otwarcie, czyli fixing. Następnie czas od 9:00 do 16:50 istnieje dla notowań ciągłych. Wówczas zachodzi przyjmowanie zleceń i ich realizacja zgodnie z aktualną sytuacją na rynku. Następnie do 17:00 trwa jeszcze faza przed zamknięciem, kiedy to przyjmowane są ostatnie zlecenia. Później następuje zamknięcie, podczas którego określa się kurs zamknięcia i realizuje wprowadzone przed nim zlecenia. Ostatni etap to dogrywka.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.