Inne rodzaje obligacji

Inne rodzaje obligacji

Istnieje wiele innych rodzajów obligacji, których podział uzależniony jest między innymi od wartości sprzedaży. Ze względu na cenę sprzedaży możemy wyróżnić między innymi: obligacje, które sprzedawane są po cenie nominalnej, obligacje z dyskontem jak również obligacje z premią. Natomiast ze względu na wszystkie posiadane opcje dodatkowe obligacje dzielimy na: obligacje o jednym terminie wykupu, w kilku terminach wykupu, obligacje z opcją sprzedaży, z opcją przedłużenia, obligacje zmienne, wymienne, z wariantem subskrypcyjnym, częściowo opłacane. Natomiast ze względu na poziom ryzyka inwestycyjnego obligacje dzielimy między innymi na: sektor instrumentów wolnych od ryzyka, sektor instrumentów o ocenie ratingowej AAA, sektor instrumentów o ocenie ratingowej AA. Istnieją także obligacje najbezpieczniejsze czyli otrzymujące najwyższe ratingi. Oczywiście są one emitowane przez różnego rodzaju organizacje ponadnarodowe jak również rządy państw. Z kolei obligacje, które posiadają niski ratingu są najczęściej określane mianem obligacji śmieciowych. Warto jest wiedzieć, że inwestowanie nie jest ryzykowne jednak może przynieść ponadprzeciętny zysk. Nabywcy obligacji ponoszą ryzyko stopy procentowej jak również ryzyko wynikające z płynności. Każda zmiana stopy procentowej może wywołać spadek wartości obligacji.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.