Inwestowanie długoterminowe

Inwestowanie długoterminowe

Sposób inwestowania na giełdzie jest uzależniony od predyspozycji oraz możliwości inwestora. Generalnie na Giełdzie Papierów Wartościowych można dokonywać transakcji, których celem jest krótkoterminowe, średnioterminowe lub długoterminowe inwestowanie. Każda z tych opcji ma swoje zalety i każda znajdzie swoich zwolenników oraz przeciwników. Inwestowanie długoterminowe ma tę zaletę, że nie pochłania inwestorowi wiele czasu – w przeciwieństwie do inwestycji takich jak day trading nie trzeba na bieżąco sprawdzać trendów giełdowych i kursów akcji. Swoje decyzje inwestycyjne z reguły opiera się na analizie fundamentalnej, w ramach której bierze się pod uwagę globalną sytuację rynków światowych oraz potencjał rozwojowy danej spółki. Niewątpliwie strategia inwestowania długoterminowego jest obarczona mniejszym ryzykiem utraty części zainwestowanych środków, ale jednocześnie przynosić może mniejsze zyski, więc jest zarezerwowane dla osób, które nie oczekują dreszczyku emocji nierozerwalnie związanego z inwestowaniem krótkoterminowym. Inwestowanie długoterminowe wiąże się, w przeciwieństwie do day tradingu, z czasowym – nawet wielomiesięcznym, zamrożeniem kapitału. Jednocześnie jest obciążona większymi kosztami manipulacyjnymi – prowizja od otwierania i zamykania pozycji długoterminowych jest w większości biur maklerskich wyższa niż w przypadku jednodniowych transakcji.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.