Inwestowanie przez fundusze inwestycyjne

Inwestowanie przez fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są formą wspólnego inwestowania, polegającą na grupowym umieszczaniu pieniędzy w danym miejscu. Fundusze są tworzone przez prywatnych inwestorów, którzy wspólnie lokują środki pieniężne np. na giełdach. Fundusze inwestycyjne są często zakładane przez duże firmy, dysponujące odpowiednimi środkami pieniężnymi. By zwiększyć skuteczność funduszy inwestycyjnych, zakłada się często grupy funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Są to zbiory funduszy inwestujące w podobne gałęzie gospodarki, np. w budownictwo albo w złoto. Inwestowanie z funduszami inwestycyjnymi opłaca się przede wszystkim osobom prywatnym, które nie mają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, ani też czasu, by samodzielnie inwestować na giełdzie. Fundusze są kierowane przez specjalistów, którzy czuwają, by pieniądze członków funduszu były dobrze inwestowane. Zaletą funduszy jest fakt, że gdy dany segment przynosi straty, środki pieniężne inwestowane przez członków funduszu można szybko przenieść do innego segmentu, tak by uniknąć strat. Osoby prywatne musiałyby poświęcać cały czas na to, aby śledzić notowania giełdowe, trendy, zmiany w kursach walut itp. Fundusz sprawnie wypłaca też członkom wypracowane zyski, proporcjonalnie do wielkości wniesionego wkładu pieniężnego. Gdyby nie fundusze, osoby prywatne inwestujące na giełdzie nie miałyby tak dużych możliwości. Dlatego z całą pewnością fakt ich stworzenia i powstawania jest zjawiskiem pozytywnym, zarówno dla prywatnych inwestorów, jak i największych giełdowych graczy.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.