Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw

Obligacje przedsiębiorstw są popularną formą zdobywania dodatkowych funduszy i środków pieniężnych dla firm, które je emitują – emitentów. Rzecz jasna tylko duże firmy o znacznym kapitale stać na emisję obligacji, jednakże samo emitowanie tych papierów wartościowych jest bardzo opłacalne dla korporacji z wielu powodów. Poza wspomnianym wyżej dodatkowym sposobem na uzyskanie środków pieniężnych, korporacja ma możliwość pozyskania nowych klientów. Nabywcy obligacji często nabywają także akcje danej firmy, jeśli jest ona notowana na giełdzie, a przeważnie emitenci akcji są obecni na giełdzie, ponieważ są to duże firmy o znacznych zasobach pieniężnych. Wszystko to sprzyja dodatkowym zyskom. Poza tym emitując obligacje, korporacja ma możliwość wsparcia własnych finansów w przypadku kryzysu. Jeśli firma nie przynosi zysków, a straty, lub zyski są coraz mniejsze, lub też ogólna sytuacja przedsiębiorstwa jest ogólnie zła, wówczas pieniądze z emisji obligacji często są idealnym rozwiązaniem i pomagają wesprzeć budżet firmy. Obligacje te przynoszą także zyski nabywcom. Są to bezpieczne papiery wartościowe, które choć nie przynoszą dużych zysków, są pewne, ponieważ są objęte gwarancjami. Znaczna część graczy giełdowych czy inwestorów, szczególnie tych drobniejszych, woli bezpieczny nieduży zysk, niż duże ryzyko i dużą potencjalną stratę. Na te potrzeby odpowiadają właśnie obligacje korporacyjne, dlatego też są obecnie tak popularne.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.