Kilka słów o Giełdzie Papierów Wartościowych

Kilka słów o Giełdzie Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to spółka, która już od wielu lat kontroluje w naszym kraju obrót instrumentami finansowymi. Jej rola jest o tyle istotna, że jako instytucja pomaga ona skoncentrować w jednym miejscu i czasie oferty kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. W rozumieniu prawnym i administracyjnym giełda zwana jest rynkiem kierowanym zleceniami. Co to oznacza w praktyce? Jej pracownicy sporządzają zestawienia zleceń dotyczących kupna i sprzedaży. Czynią to w celu określenia ceny danego instrumentu. W celu poprawienia płynności instrumentu członkowie giełdy mogą odgrywać rolę animatorów rynku. Warszawska Giełda prowadzi działalność w kilku segmentach, z których każdy pełni inną rolę w całej organizacji. Pierwszy i najważniejszy to Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych. Tam właśnie odbywa się obrót akcjami i innymi udziałami, instrumentami rynku kasowego oraz instrumentami pochodnymi. NewConnect zajmuje się obrotem akcji i innych udziałów należących lub dotyczących małych i średnich spółek. Na rynku Catalyst odbywa się obrót obligacji korporacyjnych, komunalnych, spółdzielczych, skarbowych i listów zastawnych. Treasury BondSpot Poland służy do hurtowego obrotu obligacji skarbowych prowadzonych przez BondSpot. Polska Giełda to jeden z najszybciej rozwijających się rynków tego typu w całej Europie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.