Kryteria podziału spółek na GPW

Kryteria podziału spółek na GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach rynku podstawowego zrzesza prawie 350 spółek charakteryzujących się różnorodną wielkością i specyfiką branży czy pochodzeniem narodowym. W celu ich usystematyzowania wprowadzono kilkanaście różnorodnych indeksów, które pozwoliły je podzielić w charakterystyczne segmenty. Najbardziej podstawowym podziałem walorów funkcjonujących na GPW jest uszeregowanie spółek pod względem ich wielkości. WIG 20 zrzesza 20 największych spółek o największej zarazem płynności przepływu kapitału. Jest to także jeden z najpilniej śledzonych indeksów warszawskiego parkietu. Średnie spółki skupiono w ramach WIGu40, a małe wchodzą w skład indeksu WIG80. Kolejnym kryterium podziału spółek jest ich pochodzenie narodowe. Na jego podstawie wyszczególniono spółki wchodzące w skład WIG Poland – zrzeszające spółki polskie, WIG Ukraine zrzeszający 11 spółek, których właścicielem jest kapitał ukraiński, oraz WIG CEE będący indeksem regionalnym zrzeszającym spółki pochodzące z takich krajów jak: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry. Kolejny podział związany jest z sektorem, w ramach którego funkcjonują spółki. Na warszawskim parkiecie możemy wyróżnić: WIG banki, WIG budownictwo, WIG chemia, WIG deweloperzy, WIG energia, WIG informatyka, WIG media, WIG paliwa, WIG spożywczy, WIG surowce oraz WIG telekomunikacja.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.