Obligacje a Giełda Papierów Wartościowych

Obligacje a Giełda Papierów Wartościowych

Obrót obligacji w ramach polskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbywa się w ramach rynku Catalyst. Został on stworzony we wrześniu 2009 roku. Przyczyną była wyraźna potrzeba stworzenia odrębnego, dobrze zorganizowanego rynku notowań dla papierów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy. Catalyst to platforma zarówno autoryzacji, jak też obrotu wtórnego dla różnego typu papierów dłużnych. W jego ramach są emitowane obligacje korporacyjne, samorządowe, spółdzielcze, listy zastawne i inne dłużne instrumenty finansowe. Pod koniec czerwca 2013 roku na rynku znalazły się notowania 342 serii papierów dłużnych korporacyjnych i komunalnych, a także listów zastawnych. W skład Catalyst wchodzi kilka rynków podrzędnych prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych i BondSpot. Obrót detaliczny zachodzi na rynkach pod nadzorem Giełdy, natomiast hurtowy – na BondSpot. W notowaniach na rynku obligacji na dzień 4 lipca 2013 roku spośród papierów o najwcześniej dacie wykupu dominują instrumenty Skarbu Państwa. Ich wartość nominalna najczęściej wynosi albo minimum (100 zł) albo 1000 zł. Oprocentowanie przyjmuje przeróżne wartości – w zależności od ceny i typu obligacji. Wśród papierów skarbowych dużo jest tych emitowanych na okres 3 lat. Inwestorzy najwyraźniej uznają to za najbezpieczniejszy okres – nie za długi, ale ze zmiennym oprocentowaniem, dzięki czemu zyski podążają za trendami na rynku.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.