Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa są najpopularniejszymi w Polsce obligacjami. Ich emitentem jest oczywiście Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji konkretną sumę pieniężną, którą zobowiązuje się zwrócić po upływie określonego czasu, z należnymi odsetkami, które stanowią zysk nabywcy obligacji. Obligacje Skarbu Państwa są korzystne dla obu stron. Skarbowi Państwa pomagają w uzyskaniu dodatkowych środków pieniężnych, którymi można pokryć wydatki budżetu, inwestorom z kolei gwarantują zyski. Są one często niewielkie, ale pewne, ponieważ gwarantuje je Skarb Państwa. Obligacje Skarbu Państwa można najczęściej nabyć za pośrednictwem firm, których Państwo jest współwłaścicielem, np. PKO BP. Obligacje te zwykle są 3, 5 lub 8 letnie. Obligacje pomagają Skarbowi Państwa spłacić bieżące zadłużenie, choć oczywiście pojawia się nowe, które jest jednak odroczone w czasie. Taki system daje Państwu kilka dodatkowych lat na spłatę konkretnego zadłużenia. Często, by wykupić obligacje od nabywcy i wypłacić należny zysk, Państwo emituje kolejne obligacje. Obligacje Skarbu Państwa mogą też być formą płatności, jeśli Państwa nie stać w danym momencie na pokrycie zobowiązań, które trzeba natychmiast spełnić. Prywatni inwestorzy zyskują z kolei pewność, że na obligacjach zarobią. Z powyższych przyczyn Obligacje Skarbu Państwa są tak popularne i wydaje się, że z roku na rok robią się coraz popularniejsze.

[Total: 1    Average: 3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.