Obligacje trzyletnie TOZ

Obligacje trzyletnie TOZ

Obligacje TOZ, czyli Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe to jeden z wielu produktów oferowanych przez Skarb Państwa swoim klientom. Dostępne są one dla osób fizycznych, stowarzyszeń, różnych organizacji społecznym i zawodowych oraz fundacji znajdujących się w sądowym rejestrze. Emisja odbywa się co miesiąc i każdorazowo posiada swój odrębny symbol. Określa on w przejrzysty sposób rodzaj obligacji oraz miesiąc i rok jej wykupu. Cena jest niezmienna. Wynosi 100 zł, czyli równowartość nominalną pojedynczego papieru dłużnego. Oprocentowanie jest zmienne, aktualizowane co 6 miesięcy. Jego wyliczanie odbywa się na podstawie wskaźnika WIBOR 6M. Takie oprocentowanie w pełni odzwierciedla bieżące tendencje na rynku i pozwala właścicielom obligacji lepiej znosić wciąż zachodzące dynamiczne zmiany. Ich wykup następuje po upływie 3 lat od pierwszego dnia emisji. Wówczas Skarb Państwa nabywa obligacje za kwotę równą ich wartości nominalnej i wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania. Te obligacje podlegają także możliwości zamiany. Może się ona wręcz okazać korzystna dla właściciela z powodu atrakcyjnej ceny niższej od kwoty sprzedaży, wygody bezgotówkowego zakupu nowych obligacji oraz braku opłat i prowizji. Ponadto dyspozycję o zamianie można bez komplikacji złożyć w Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez telefon i Internet.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.