Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą prowadzić jedynie podmioty, które są członkami giełdy. Członkami giełdy w Warszawie mogą zostać podmioty, które spełniają wymogi określone poprzez regulacje Giełdy Papierów Wartościowych. Członkiem giełdy może zostać instytucja, która jest firmą inwestycyjną, która zawiera transakcje giełdowe na rachunek klienta lub na własny rachunek. Członkiem giełdy może zostać także inny podmiot pod warunkiem, że jest on uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Podmiot ten musi być nie tylko uczestnikiem KDPW, ale także zobowiązany jest on do zawierania transakcji giełdowych jedynie na rachunek własny. Członkiem giełdy może zostać także podmiot, który nie jest uczestnikiem KDPW, który spełnia jednak warunek prowadzenia transakcji giełdowych na rachunek własny i jednocześnie wskazał podmiot, który jest uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Podmiot ten jest zobowiązany do wypełniania obowiązków związanych z rozliczaniem zawartych transakcji. Członkiem giełdy nie może zostać osoba fizyczna. Członkowie giełdy muszą prowadzić swoją działalność zgodnie z regulaminem giełdy, zgodnie ze szczegółowymi zasadami obrotu giełdowego oraz zgodnie z uchwałami podejmowanymi przez zarząd giełdy.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.