Oferta instrumentów pochodnych na polskiej giełdzie

Oferta instrumentów pochodnych na polskiej giełdzie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje swoim klientom całkiem spory wachlarz usług związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne w przeciwieństwie na przykład do akcji czy obligacji nie mają statusu papieru wartościowego w rozumieniu prawa, ale można na nich w równym stopniu dobrze zarabiać. Polska GPW oferuje następujące instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, jednostki indeksowe oraz opcje. Kontrakt terminowy to umowa zawarta pomiędzy kupującym a sprzedającym, w której strony zobowiązują się w określonym terminie (w tak zwanym dniu wygaśnięcia terminu) dokonać sprzedaży/kupna określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej wcześniej kwocie. Na Giełdzie Papierów Wartościowych można skorzystać z kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i WIG40, kontraktów na waluty takie jak: dolar amerykański, euro, czy frank szwajcarski oraz na akcje 23 spółek. Jeżeli chodzi o jednostki indeksowe to inwestorzy na Książęcej mogą korzystać z takiej usługi w odniesieniu do WIGU20, który zrzesza największe spółki na GPW posiadające zarazem największą płynność finansową. Ostatnim z instrumentów pochodnych, z których można korzystać na warszawskim parkiecie są opcje. Filozofia ich działania polega na tym, że inwestor zobowiązuje się pokryć różnicę pomiędzy z góry ustaloną ceną wykonania a ceną rozliczeniową w terminie wygaśnięcia opcji.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.