Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Warszawska GPW powstała na początku lat 90-tych i od tamtej pory jest największym centrum inwestycyjnym w Polsce. Na giełdzie tej obecnych jest tysiące firm. Każda z nich codziennie stara się zrobić wszystko, aby jej akcje były wyceniane możliwie najwyżej. Wówczas będzie możliwość przyciągnięcia klientów i dodatkowego zwiększenia wyceny akcji. Warszawska GPW daje szansę zarówno największym polskim firmom jak Orlen, PZU czy PKO BP, jak i nowicjuszom debiutującym na giełdzie. Największe spółki są wyceniane na indeksach WIG20, WIG40 i WIG80. Zwłaszcza WIG20 skupia największe i najbogatsze polskie korporacje. Na warszawskiej giełdzie mogą też inwestować osoby prywatne. Dzięki tak szerokim możliwościom, GPW rozrosła się w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia i obecnie stanowi ogromne centrum inwestycyjne, którego notowania śledzą codziennie miliony Polaków, jak i zagranicznych inwestorów. GPW odczuwa mocno światowe trendy. Jeśli na świecie jest hossa, spółki notowane na warszawskiej giełdzie rosną, jeśli natomiast światowe trendy są spadkowe, spadają także notowania spółek polskich. Tak jak każda giełda, GPW kieruje się zasadami równości praw inwestorów i proporcjonalnego podziału zysków. Na GPW wciąż przybywa inwestorów, zarówno tych najmniejszych, wpłacających kilkaset złotych, jak i największych, obracających miliardami złotych. Dzięki temu instytucja rozrasta się nadal w sposób zrównoważony i niezakłócony.

Od czego zaczynamy inwestować na giełdzie?

Od czego zaczynamy inwestować na giełdzie?

Jak zacząć inwestować na giełdzie? Jest to zarazem proste, ale także trudne. Najważniejsze to dokładnie wyliczyć swoje pieniądze, które jest się w stanie zainwestować w akcje danej lub danych spółek. Oczywiście to jest dość proste. Każdy jest w stanie dokładnie przeliczyć swoje wydatki bieżące i wyliczyć niezbędna rezerwę, która ma mu zapewnić płynność finansową, a następnie sumę, którą może wydać na inwestycje. Oczywiście ilość pieniędzy jest zależna od indywidualnych potrzeb danego człowieka. Jednakże, aby zacząć inwestować nie trzeba posiadać nie wiadomo ile gotówki, wystarcza na początek kilkaset złotych. Nie należy zapominać o rezerwie, jest to istotne o tyle, że na giełdzie można zarobić, ale i stracić. Jednak za nim się zainwestuje, warto wyposażyć się w niezbędna wiedzę. Czytać gazety, oglądać wiadomości. Przez cała dobę na rynek giełdowy mają wpływ wszelkie informacje i wydarzenia na świecie. Oczywiście nie wszystkie muszą odbijać się źle na poczynionych inwestycjach. Rynek giełd jest ze sobą ściśle powiązany. Jeżeli w Tokio zaczyna dziać się źle lub w Ameryce, to także odbije się to na notowaniach na całym świecie. Jednak przy nie wszystkich inwestycjach należy popadać w panikę. Inwestowanie na giełdzie jest długoterminowe. Jednak należy mieć na to czas, aby w odpowiednim czasie podjąć prawidłowe decyzje.

Obligacje dziesięcioletnie EDO

Obligacje dziesięcioletnie EDO

Obligacje Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe (EDO) zostały wprowadzone na rynek specjalnie z myślą o osobach, które mają zamiar odłożyć sobie trochę pieniędzy z myślą o godziwej emeryturze. Zostały przeznaczone dla osób fizycznych, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji wpisanych do rejestru sądowego. Emisja odbywa się co miesiąc oraz każdorazowo posiada swój symbol. Określa on rodzaj papierów dłużnych, a także miesiąc i rok ich wykupu. Cena wynosi 100 zł i odpowiada nominalnej wartości jednej obligacji. Ta kwota nie podlega żadnym zmianom na przestrzeni lat. Te obligacje mają zmienne oprocentowanie, z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji. Natomiast w drugim okresie odsetkowym – od wartości nominalnej z dodanymi odsetkami z pierwszego okresu. Dzięki temu zyski z tytułu tejże obligacji są o wiele większe. . Ich wykup następuje po upływie 10 lat od pierwszego dnia emisji. Wówczas Skarb Państwa nabywa obligacje za kwotę równą ich wartości nominalnej i wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania. Te obligacje podlegają także możliwości zamiany. Może się ona wręcz okazać korzystna dla właściciela z powodu atrakcyjnej ceny niższej od kwoty sprzedaży, wygody bezgotówkowego zakupu nowych obligacji oraz braku opłat i prowizji.

Fachowe doradztwo

O indeksach giełdowych

Fachowe doradztwo – Inwestowanie na giełdzie wymaga poznania szeregu zagadnień, które sprawią, że będziemy w stanie inwestować bardziej sprawniej a jednocześnie z mniejszym ryzykiem. Wśród zagadnień, które z całą pewnością trzeba poznać znajdują się kwestie związane z indeksami giełdowymi. W tematyce indeksów giełdowych powinien się mniej więcej orientować każdy, kto zamierza rozpocząć inwestowanie na giełdzie. Jest to bowiem jeden z podstawowych wskaźników, który dostarcza nam szeregu naprawdę ważnych informacji. Indeksem giełdowym określa się wartość, która została obliczona na podstawie przeprowadzonej wyceny akcji, które notowane są na giełdzie. Każdy inwestor giełdowy powinien wiedzieć, że indeks giełdowy spełnia wiele funkcji. Przede wszystkim to właśnie z wartości indeksu giełdowego możemy zorientować się czy sytuacja panująca na giełdzie jest korzystna, czy też wręcz odwrotnie. Indeks giełdowy pozwala nam zorientować się zarówno w sytuacji na całej giełdzie, jak i w segmentach, które ją tworzą. Chcąc zorientować się, czy nasza inwestycja ma szansę okazać się efektywną kierujemy się właśnie wartościami indeksów giełdowych. Na różnych giełdach istnieją różne indeksy giełdowe. Na polskiej giełdzie natkniemy się na takie indeksy giełdowe jak na przykład WIG, WIG20 oraz NIF. Oczywiście nie są to wszystkie indeksy giełdowe jakie charakteryzują polską giełdę.

Oferta instrumentów pochodnych na polskiej giełdzie

Oferta instrumentów pochodnych na polskiej giełdzie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje swoim klientom całkiem spory wachlarz usług związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne w przeciwieństwie na przykład do akcji czy obligacji nie mają statusu papieru wartościowego w rozumieniu prawa, ale można na nich w równym stopniu dobrze zarabiać. Polska GPW oferuje następujące instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, jednostki indeksowe oraz opcje. Kontrakt terminowy to umowa zawarta pomiędzy kupującym a sprzedającym, w której strony zobowiązują się w określonym terminie (w tak zwanym dniu wygaśnięcia terminu) dokonać sprzedaży/kupna określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej wcześniej kwocie. Na Giełdzie Papierów Wartościowych można skorzystać z kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i WIG40, kontraktów na waluty takie jak: dolar amerykański, euro, czy frank szwajcarski oraz na akcje 23 spółek. Jeżeli chodzi o jednostki indeksowe to inwestorzy na Książęcej mogą korzystać z takiej usługi w odniesieniu do WIGU20, który zrzesza największe spółki na GPW posiadające zarazem największą płynność finansową. Ostatnim z instrumentów pochodnych, z których można korzystać na warszawskim parkiecie są opcje. Filozofia ich działania polega na tym, że inwestor zobowiązuje się pokryć różnicę pomiędzy z góry ustaloną ceną wykonania a ceną rozliczeniową w terminie wygaśnięcia opcji.

Pomoc specjalistów od papierów wartościowych

Pomoc specjalistów od papierów wartościowych

Masz zamiar przeznaczyć swoje pieniądze na zakup pakietu papierów wartościowych. Nie wiesz jednak, jakie akcje należy wybrać, jakie obligacje gwarantują największy zysk, jakich inwestycji należy unikać, jakich decyzji nie należy nigdy podejmować, a w jakich sytuacjach opłaca się podjąć ryzyko? Z tego też względu postanowiłeś skorzystać z pomocy domu maklerskiego lub funduszu inwestycyjnego. Zanim jednak podje mniesz decyzję dotyczącą tego z jakiego rozwiązania skorzystasz, to chcesz się zapoznać z wynikami osiąganymi przez poszczególne fundusze oraz domy maklerskie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Masz nadzieje, że w ten sposób uda Ci się dokonać najlepszego wyboru, a Twoje pieniądze będą dobrze inwestowane. Masz jednak świadomość tego, że pomimo dobrych wyników finansowych osiąganych przez poszczególne fundusze inwestycyjne, to może się okazać, że osoby, które nimi zarządzają mogą podjąć decyzje, które w dłuższej perspektywie okażą się niekorzystne dla Ciebie. Wiesz jednak, że jeśli nie skorzystasz z pomocy profesjonalisty, to nie staniesz się ani właścicielem pakietu akcji, ani obligacji, ani żadnych innych papierów wartościowych. Wiesz bardzo dobrze, że tylko z pomocą doświadczonych specjalistów masz szansę na to, aby odnieść sukces na rynku papierów wartościowych, który jest dla Ciebie niezrozumiały.

Płynność finansów i płynność korzystania

Płynność finansów i płynność korzystania

Płynność to jedna z najważniejszych i najbardziej korzystnych zalet posiadania obligacji. Przejawia się ona w możliwości wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu. W przypadku obligacji oszczędnościowych ich właściciel może bez żadnych dodatkowych warunków przedstawić dowolną ich ilość do przedterminowego wykupu. W tym celu powinien on złożyć w Punkcie Sprzedaży Obligacji odpowiednią dyspozycję z podanym numerem konta bankowego. Na konto zostaną oczywiście przelane środki pieniężne z tytułu obligacji. Środki do wykupu mogą również zostać przedstawione za pomocą mediów interaktywnych. Coraz większa liczba klientów wybiera Internet, który jest o wiele bardziej wygodny niż media tradycyjne. Po upływie 5 dni od złożenia dyspozycji nastąpi wypłata należnego świadczenia. Obligacje rynkowe stwarzają trochę większe możliwości dla ich posiadaczy. Można je bez problemów sprzedać zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak też i odsprzedać innej osobie. Przy sprzedaży na rynku wtórnym (GPW) właściciel ma obowiązek złożenia dyspozycji sprzedaży z rachunku rejestrowego lub inwestycyjnego. W tym wypadku należy odwiedzić jeden z Punktów Sprzedaży Obligacji wraz z kupującym i przedstawić umowę sprzedaży. W przypadku, gdy jest ona potwierdzona notarialnie, wystarczy obecność samego kupującego.

Zalety biur księgowych

Zalety biur księgowych

Jeżeli mówimy o sprawach finansowych dotyczących rachunkowości czy też dokładnie rzecz biorąc księgowości możemy rozważyć dwie kwestie. Z jednej strony mamy samodzielne prowadzenie spraw księgowych, a z drugiej możliwość skorzystania z usług firm zewnętrznych takie jak biura księgowe czy też ogólnie rzecz biorąc biura rachunkowe. W takim wypadku mamy do czynienia z potrzebą gruntownego przeanalizowania tego, co bardziej nam się będzie opłacało. Czy jest to prowadzenie księgowości na własną rękę osobiście czy też ogólnie przez naszą firmę czy też lepszym rozwiązaniem będzie wynajęcie wspominanego już biura księgowego. W niniejszym artykule jak zresztą można się domyślić po tytule zajmiemy się kwestią zalet biur księgowych. Po pierwsze możemy zaoszczędzić pieniądze. W takim wypadku chodzi o to, iż zlecenie prowadzenia księgowości może być tańszym rozwiązaniem niż zatrudnianie księgowego we własnej firmie. Druga sprawa to czas. Zlecając księgowość oszczędzamy takowy w przypadku, gdy alternatywą byłoby samodzielne prowadzenie księgowości. Ważne jest również to, że nie musimy przyswajać nowej wiedzy związanej z prowadzeniem księgowości, a czas tak zaoszczędzony możemy poświęcić na inne zadanie związane z prowadzeniem naszej firmy. W zamian dostajemy usługi profesjonalnych księgowych bez ryzyka, że to my popełnimy jakiś błąd.

Oszczędność w dzisiejszych czasach popłaca

Oszczędność w dzisiejszych czasach  popłaca

Życie jest nieprzewidywalne, ale możemy zaplanować naszą przyszłość na różne sposoby. Jeżeli jesteśmy typem człowieka, który sobie nie żałuje na niczym i dosłownie roztrwania majątek to nic nie da się zaplanować na przyszłość, ale jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą co kryje się pod słowem oszczędzanie to da się dużo więcej zrobić ze swoim życiem. Oszczędzanie jest bardzo ważnym aspektem w dzisiejszym skapitalizowanym świecie, ponieważ wszystko obraca się wciąż wokół pieniądza. Dlatego warto zaplanować sobie przyszłość poprzez dostępne na rynku fundusze kapitałowe, które dają możliwość wygenerowania większych pieniędzy na przełomie dziesięciu lat niż banki. Każdy z nas chce wiedzieć w co jest dobrze inwestować? Czy to w minerały szlachetne, czy może giełda zaspokoi nasze oczekiwania. Ważne jest to , iż giełda z dnia na dzień ma inne wartości. W Polsce momentem kiedy wszyscy brokerzy milczą jest to godzina siedemnasta, która kończy sesje giełdową, wszyscy milczą i patrzą tylko w wyniki. Trzeba mieć mocne nerwy na taki codzienny stres. Po zamknięciu wszystko wiadomo kto ile zarobił, a kto stracił. Takiego stresu nie będzie jeżeli włożymy pieniądze w bezpieczne obligację, nie przynoszą wielkiego zysku ale on jest z rok po roku większy lub mniejszy. Wszystko jest zależne od nas samych , w co chcemy inwestować, a im wcześniej zaczniemy tym nasza przyszłość będzie bardziej zaplanowana.

Jakie są perspektywy polskiej giełdy?

Jakie są perspektywy polskiej giełdy?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest niewątpliwie jednym z ważniejszych parkietów aukcyjnych Europy Środkowo – Wschodniej. Jednocześnie należy do tak zwanych giełd rynków wschodzących, więc dla potencjalnych zagranicznych inwestorów obarczona jest większym ryzykiem. Z warszawską giełdą w naszej części Europy może konkurować jedynie parkiet w Moskwie – zarówno pod względem ilości spółek, jak i pod względem przepływającego kapitału. Jednakże coraz częściej, zarówno w kręgach politycznych , jak i ekonomicznych zaczyna się mówić o dążeniach polskiego parkietu do uzyskania statusu rynku stabilnego, którego wielkość spowoduje, ze będzie mógł konkurować z innymi dużymi giełdami europejskimi. Aby podnieść stabilność oraz zwiększyć przepustowość transakcyjną warszawskiego parkietu wprowadzono nowy system transakcyjny UTP (Uniwersal Trading Platform) obsługujący największe i najbardziej wymagające giełdy świata, między innymi nowojorską, paryską, lizbońską, amsterdamską czy brukselską. Ponadto krokiem w kierunku zwiększenia kapitału na warszawskim parkiecie byłoby niewątpliwie połączenie Giełdy Papierów Wartościowych z jej praskim odpowiednikiem. O fakcie, że Warszawa jest bardzo interesującym rynkiem świadczy to, że to właśnie na polskim parkiecie zarejestrowano także spółki z innych krajów europejskich takich jak: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry.