Płynność finansów i płynność korzystania

Płynność finansów i płynność korzystania

Płynność to jedna z najważniejszych i najbardziej korzystnych zalet posiadania obligacji. Przejawia się ona w możliwości wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu. W przypadku obligacji oszczędnościowych ich właściciel może bez żadnych dodatkowych warunków przedstawić dowolną ich ilość do przedterminowego wykupu. W tym celu powinien on złożyć w Punkcie Sprzedaży Obligacji odpowiednią dyspozycję z podanym numerem konta bankowego. Na konto zostaną oczywiście przelane środki pieniężne z tytułu obligacji. Środki do wykupu mogą również zostać przedstawione za pomocą mediów interaktywnych. Coraz większa liczba klientów wybiera Internet, który jest o wiele bardziej wygodny niż media tradycyjne. Po upływie 5 dni od złożenia dyspozycji nastąpi wypłata należnego świadczenia. Obligacje rynkowe stwarzają trochę większe możliwości dla ich posiadaczy. Można je bez problemów sprzedać zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak też i odsprzedać innej osobie. Przy sprzedaży na rynku wtórnym (GPW) właściciel ma obowiązek złożenia dyspozycji sprzedaży z rachunku rejestrowego lub inwestycyjnego. W tym wypadku należy odwiedzić jeden z Punktów Sprzedaży Obligacji wraz z kupującym i przedstawić umowę sprzedaży. W przypadku, gdy jest ona potwierdzona notarialnie, wystarczy obecność samego kupującego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.