Pojęcie obligacji

Pojęcie obligacji

Obligacje są to papiery wartościowe emitowane na giełdzie. W tymże przypadku występują dwie postaci a mianowicie emitent jak również obligatariusz. Wówczas emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusz. Dlatego właśnie zobowiązuje się wobec niego do spełnienie ściśle określonego świadczenia. Warto wiedzieć, że obligacje należą do kategorii dłużników instrumentów finansowych. Tak, więc najprościej mówiąc obligacja jest dokumentem, w którym to emitent czyli wystawca potwierdza zaciągnięcie jakiejkolwiek pożyczki w ściśle określonej kwocie, zobowiązując się jednocześnie do jej zwrotu właścicielowi w ustalonym przez strony terminie jak również do zapłaty określonych odsetek w momencie wypuszczenia tychże obligacji na rynek. W przeciwieństwie do akcji obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem danego emitenta takich jak między innymi współwłasność, dywidenda bądź także uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Tak, więc emisja obligacji polega głównie na przekazaniu kapitału danej spółce przez jej inwestorów. Także obligacje reprezentują wszelkiego rodzaju prawa majątkowe, które najczęściej podzielone są na odpowiednią liczbę różnych jednostek.. Oznacza to więc, że przyznają one niemal identyczne uprawnienia danym emisjom bądź też seriom obligacji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.