Rodzaje kursów walutowych

Rodzaje kursów walutowych

Jednym z rodzajów kursów walutowych jest między innymi płynny kurs walutowy. Jest on najczęściej wynikiem gry siły rynku. Możemy więc stwierdzić, że ustalony jest on głównie poprzez relacje popytu z podażą. Każda zmiana popytu bądź też podaży powoduje odpowiednie tzn. równoważące zmiany ceny waluty, która wyrażona jest w drugiej. Dlatego właśnie zjawisko polegające na obniżeniu się kursu płynnego danej waluty określa się jako deprecjację. Natomiast wzrost takiego kursu nazywany jest aprecjacją. System płynnego kursu walutowego w Polsce został ustalony i uchwalony z dniem dwunastego kwietnia dwutysięcznego roku. Sztywny kurs walutowy polega na powiązaniu kursu waluty jednego kraju z walutą innego bądź też z różnorodnym koszykiem walut. Taki sztywny kurs walutowy ustalony jest najczęściej poprzez rządy państw oraz nie ulega on zmianie w dłuższych okresach. Tego oto rodzaju kurs został uchwalony i wprowadzony w naszym kraju pierwszego stycznia 1990 roku. Czynnikami, które denudują o wysokości oraz zmianie kursu walut są między innymi: czynniki ekonomiczne wśród, których wyróżniamy: podaż walut obcych na krajowym rynku, popyt na waluty obce, różnice stóp procentowych jak także stóp inflacji na rynku obcym oraz krajowym, stopień reglamentacji waluty, polityka walutowa oraz stan gospodarki kraju jak również jego partnerów gospodarczych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.