Różne rodzaje obligacji

Różne rodzaje obligacji

Obligacje to z całą pewnością temat bardzo interesujący a jednocześnie niezwykle rozległy. Jeżeli więc chcemy porozmawiać nieco na tematy związane z obligacjami warto rozpocząć od tych, które uważane są za najbardziej podstawowe. Z pewnością do takich właśnie kwestii zalicza się różne rodzaje obligacji. Na chwilę obecną wyróżnia się sześć rodzajów obligacji. Wyróżniać się będzie różne obligacje w zależności od tego jakie kryterium zostanie przez nas przyjęte. Możemy przyjąć jedno z sześciu kryteriów. Do wyboru mamy więc rodzaj emitenta, okres wykupu, poziom ryzyka inwestycyjnego, opcje dodatkowe, wartość sprzedaży, wartość nominalną i oprocentowanie obligacji. Podział obligacji z uwagi na rodzaj emitenta jest spotykany dość powszechnie. Z uwagi na to kryterium obligacje dzielą się na skarbowe, komunalne, a także obligacje podmiotów prawnych. Obligacje skarbowe z pewnością kojarzy każdy z nas. To właśnie te obligacje można określić także mianem obligacji rządowych. Obligacje emitowane przez Skarb Państwa to właśnie obligacje skarbowe. Jeszcze kilka lat temu takich obligacji było naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chcemy kupić obligacje, które zostały wyemitowane przez samorządy terytorialne to powinniśmy koncentrować się na obligacjach municypalnych. Przedsiębiorstwa mogą natomiast emitować obligacje podmiotów prawnych.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.