Zakres usług finansowych

Zakres usług finansowych

Wiele firm specjalistycznych, biur rachunkowych, kas zapomogowych, banków i innych tego typu instytucji świadczy dla ludności usługi finansowe. Zakres tego pojęcia jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko bezpośredni obrót gotówką, ale także doradztwo. Przede wszystkim usługi finansowe można podzielić na dwie grupy: te świadczone indywidualnym klientom oraz te dla wielkich przedsiębiorstw i instytucji. Wiele z tych usług zazębia się, jak na przykład wszelkiego rodzaju kredyty, przyjmowanie depozytów czy obrót gotówką, sprzedaż obligacji czy wymiana walut w ramach obowiązującego kursu, ale dotyczy często zupełnie innej skali wielkości. Natomiast usługi finansowe świadczone firmom sprowadzają się głównie do leasingu finansowego, obrotu czekami, gwarancji finansowej, doradztwo w zakresie struktury kapitałowej lub strategii przemysłowej. Niektóre usługi finansowe są powszechne, świadczone codziennie przeciętnym klientom, inne specyficzne, niekiedy specjalnie opracowywane dla konkretnego przedsiębiorcy czy firmy. Ich rodzaj warunkuje też charakter firmy, która je świadczy. W zakres usług finansowych oferowanych przez banki wlicza się także inwestowanie w obligacje oraz doradztwo w tym zakresie. Obligacje to modna w ostatnich latach forma lokowania kapitału, a rynek jest na tyle rozbudowany, że wymaga odpowiedniej organizacji.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.