2012 kryzys branży budowlanej

2012 kryzys branży budowlanej

W 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych zanotowano dotychczas niespotykany spadek zainteresowania branżą budowlaną. Odpływ kapitału w 2012 i na początku 2013 roku spowodował znaczący spadek rynkowej wartości spółek z tych sektorów. Niektóre spółki z sektora WIG Budownictwo oraz WIG Deweloperzey straciły na wartości nawet do 80 – 90 % swojej dotychczasowej wartości. Doskonałymi przykładami obrazującymi niniejszą sytuację są spółki Gant oraz Polimex Mostostal, które we wspomnianym okresie straciły przeszło 9/10 swojej wcześniejszej rynkowej wartości. Część firm zmuszonych było ogłosić upadłość – jak to stało się w przypadku jednej z największych spółek budowlanych Polski – mianowicie PBG, która straciła płynność finansową oraz możliwość dalszego funkcjonowania w wyniku niedoszacowania kosztów realizacji inwestycji polegającej na budowie autostrady A2. Tę trudną sytuację można w sektorze spowodowało zakończenie dopływu środków unijnych przeznaczonych na realizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach okresu programowania 2007 – 2013, zakończenie inwestycji związanych z przygotowaniami na Euro 2012. Dodatkowo w 2012 roku zakończył funkcjonowanie rządowy program „Rodzina na Swoim”, który wspomagał rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz głęboki kryzys finansów w ramach Unii Europejskiej także w ramach systemu bankowego, skutkujący ograniczeniem możliwości pozyskiwania kredytów zarówno konsumpcyjnych, jak i hipotecznych.