Analiza fundamentalna i analiza techniczna

Analiza fundamentalna i analiza techniczna

Analiza fundamentalna i techniczna to narzędzia, które dają korzystne wskazówki dotyczące sposobu inwestowania. Warto jest skorzystać z treści, jakie oferują. Czym różnią się między sobą te dwie formy analizy? Fundamentalna zajmuje się przewidywaniem notowań akcji i walut na podstawie istniejących czynników makroekonomicznych i gospodarczych. Najbardziej istotne spośród tych czynników to PKB, stopa bezrobocia, stopa procentowa, bilans płatniczy i inflacja. Dzięki niej rządy kraju mogą obiektywnie ocenić stan gospodarki i podjąć efektywne działania w celu poprawy sytuacji lub utrzymania dobrej passy. Informacje pochodzące z analizy fundamentalnej są szeroko wykorzystywane przez inwestorów i banki centralne. Szczególnie te, które aktywnie dbają o własną politykę monetarną. Najczęściej i najwięcej z tej analizy korzystają jednak analitycy giełdowi i walutowi oraz inwestorzy. Analiza techniczna pozwala prognozować zmiany kursów i notowań na giełdzie na podstawie wydarzeń i wykresów z przeszłości. Historia udowadnia, że pewne wzorce bardzo często cyklicznie się powtarzają. Ten typ analizy bada najbliższe minuty, godziny i dni. Jej zakres jest zdecydowanie węższy niż w przypadku analizy fundamentalnej. Analiza techniczna jest najczęściej wykorzystywana na rynku kontraktów terminowych i rynku walutowym.