Analiza techniczna a analiza fundamentalna spółek giełdowych

Analiza techniczna a analiza fundamentalna spółek giełdowych

Często mówi się o ogromnych zyskach jakie można uzyskać na giełdzie. Duże sumy rozpalają wyobraźnię tłumu, który także pragnie skubnąć trochę zysków dla siebie. Nie jest to jednak takie proste! Już na początku przygody z giełdą można się zorientować, że aby pozyskiwać dochody z kupowania i sprzedaży spółek notowanych na GPW trzeba dysponować sporą wiedzą obejmującą swym zakresem ekonomię oraz mieć dostęp do informacji, które w podstawowy sposób mają przełożenie na wartość rynkową spółki w danym momencie. Inwestując na giełdzie papierów wartościowych każdy gracz posługuje się strategią adekwatną do jego umiejętności i przekonań wykorzystując 2 główne metody pozyskiwania wiedzy o sytuacji spółki. Można je uzyskać poprzez analizę fundamentalną i analizę techniczną. Pierwsza opiera się o dane makroekonomiczne oraz sytuację finansową spółki, druga natomiast bazuje na trzech podstawowych założeniach: historia zdarzeń zawsze się powtarza, ceny podlegają naturalnym trendom oraz na zasadzie, że rynek dyskontuje wszystko. Preferencje w wyborze metody analizy rynku zazwyczaj wynikają z okresu czasowego inwestycji. Jeżeli planujemy krótkoterminowy zakup akcji wtedy zazwyczaj posługujemy się analizą techniczną, jeżeli planujemy inwestycję długoterminową, to wskazane jest wykorzystanie analizy fundamentalnej danej spółki.