Analiza techniczna a inwestowanie krótkoterminowe

Analiza techniczna a inwestowanie krótkoterminowe

Day trading jest coraz popularniejszą strategią inwestowania na giełdzie. Otwieranie i zamykanie pozycji tego samego dnia umożliwione jest przez wszystkie konta maklerskie udostępnione w systemie dostępu do notowań giełdowych w trybie rzeczywistym. Inwestowanie krótkoterminowe nie pociąga za sobą długoterminowego zamrażania środków pieniężnych – wprost przeciwnie wybierają je osoby, które cenią sobie utrzymanie wysokiej płynności finansowej. Najbardziej popularną oraz niewątpliwie techniką ułatwiającą podejmowanie decyzji w procesie inwestowania krótkoterminowego jest analiza techniczna instrumentów finansowych funkcjonujących na giełdzie. Ta strategia inwestowania zakłada, że historia zdarzeń zawsze się powtarza, więc na bazie danych wcześniejszych można założyć sposób zachowania się waloru w momencie analizowanym, ceny podlegają naturalnym trendom więc po znacznym wzroście akcji następuje ich spadek, oraz że rynek dyskontuje wszystko. Niewątpliwie inwestowanie krótkoterminowe wiąże się ze znacznym ryzykiem inwestycyjnym, ale może przynosić także dużo większe dochody niż tradycyjne długoterminowe inwestycje. Jest na pewno bardziej ryzykowne również z tego powodu, że bardziej jest narażone na niespodziewane zmiany wartości poszczególnych instrumentów finansowych oraz na zachowania związane z psychologią tłumu i tak zwanej kuli śnieżnej.