Czy warto korzystać z analizy technicznej?

Czy warto korzystać z analizy technicznej?

Analiza techniczna to jeden z dwóch podstawowych biegunów, na podstawie których inwestorzy podejmują decyzje o inwestowaniu w dane spółki. Tak jak analiza fundamentalna związana z danymi makroekonomicznymi oraz sytuacją danej spółki jest oceną bardzo wiarygodną, ale wymagającą dużej i rozległej wiedzy oraz dostępu do informacji tak analiza techniczna to jedna z metod dość kontrowersyjnych i nie zawsze pozwalająca wysnuć właściwe wnioski dla pomnażania kapitału. Analiza techniczna ma jednak sporo pozytywnych cech, szczególnie dla graczy nie posiadających głębokiej wiedzy fundamentalnej. Jest ona dość prosta do wykonania i nie wymaga dużo czasu aby ja przygotować więc większość młodych adeptów od niej właśnie rozpoczyna swoją przygodę z giełdą. Wartość analizy technicznej uzależniona jest od doświadczenia i predyspozycji osoby, która ją sporządza, toteż trudno uznać ją za naukę formułującą ogólne twierdzenia czy trendy w zakresie obiektywnej wartości danej spółki. Analiza techniczna bazuje na trzech podstawowych założeniach: historia zdarzeń zawsze się powtarza więc na podstawie tego co się zdarzyło można prognozować dalsze wydarzenia, ceny podlegają trendom więc także można założyć jaka będzie ich następna wartość, oraz zasada, że rynek dyskontuje wszystko. Warto się zastanowić która analiza jest właściwsza techniczna czy fundamentalna. Najbardziej zależy to od horyzontu czasowego inwestycji. Jeżeli jest ona długoterminowa najlepiej oprzeć się na analizie fundamentalnej, natomiast daytraderzy czy spekulanci na pewno lepiej wyjdą korzystając z analizy technicznej.