Czym jest giełda?

Czym jest giełda?

Zapewne każdemu z nas znane jest pojęcie giełdy. Czytamy o niej w gazetach i w Internecie, oglądamy reportaże w telewizji. Czym więc jest giełda? Powinniśmy pamiętać o tym, że istnieje wiele różnych typów giełd, z których szczególnie rozpowszechnione są giełdy towarowe. Dla każdej giełdy charakterystyczne jest jednak to, iż jest ona miejscem wymiany. Wymiana może dotyczyć zarówno dóbr materialnych, czyli różnego rodzaju towarów, jak i dóbr niematerialnych, które są zapisami elektronicznymi. Takie właśnie dobra są charakterystyczne dla giełd finansowych, w tym również dla giełd papierów wartościowych. Skoro giełdy są miejscami wymiany, to rzecz jasna muszą na nich istnieć osoby handlujące towarami, czyli sprzedające i kupujące je. Te osoby stanowią strony transakcji giełdowych, przy czym mogą to być zarówno osoby fizyczne, czyli niemal każdy z nas, jak i osoby prawne. Obok stron transakcji giełdowych, konieczne jest również istnienie miejsca dokonywania tych transakcji. Z reguły jest to fizycznie zlokalizowana przestrzeń, co jest typowe zwłaszcza dla giełd towarowych. Wprawdzie transakcje na giełdach finansowych odbywają się przede wszystkim w pamięci serwerów giełdowych, jednak nawet wtedy istnieje miejsce, które można określić jako parkiet giełdowy, na wzór miejsca prowadzenia innych giełd.