Czym są obligacje ?

Czym są obligacje ?

Zdecydowanie najpopularniejszymi i najbardziej znanymi spośród papierów wartościowych, są akcje. Stanowią one odzwierciedlenie części majątku przedsiębiorstwa, inaczej cegiełki, które są emitowane przez te przedsiębiorstwo, aby umożliwić jego rozwój i konieczne inwestycje. Bardzo zbliżoną rolę pełnią również obligacje, także bardzo istotne papiery wartościowe. O ile jednak akcje są emitowane przez prywatne przedsiębiorstwa, to obligacje są emitowane przede wszystkim przez państwo, a ściślej skarb państwa, choć prawo do emisji obligacji mają także niektóre instytucje publiczne. Istota obligacji polega na tym, że są one zobowiązaniem emitenta obligacji, że w określonym terminie, zwanym terminem wykupu, zwróci nabywcy obligacji jej kwotę, wraz z należnymi odsetkami. W istocie więc państwo, emitując obligację, bierze kredyt, z tą jednak różnicą, że nie jest on zaciągany w bankach komercyjnych, lecz u nabywców obligacji, które w dużej mierze są zwykłymi, prywatnymi osobami. Oczywiście chętnymi na nabycie obligacji jest też wiele instytucji, w tym przykładowo Otwarte Fundusze Emerytalne. Państwo jest tutaj bowiem traktowane jako solidny dłużnik, któremu w praktyce nie grozi bankructwo, a więc także nie spłacenie długu. Rzecz jasna państwu byłoby trudno spłacić jednorazowo wszystkie obligacje, a więc zazwyczaj spłaca poszczególne emisje obligacji, emitując kolejne.