Funkcje kursu walutowego

Funkcje kursu walutowego

Główną funkcją kursu walutowego jest funkcja informacyjna. Polega ona na tym, że informuje o cenie danych walut obcych. Jest to oczywiście informacja bezpłatna wykorzystywana wyłącznie podczas podejmowania decyzji przez dane przedsiębiorstwo oraz osoby fizyczne. Jest ona również bardzo istotnym elementem planowania oraz zarządzania zarówno na szczeblu państwa jak i poszczególnych jego podmiotów. Funkcja ta ma również za zadanie ocenić opłacalność lokowania pieniędzy w innej walucie. Kolejną funkcją jest oczywiście funkcja cenotwórcza, w której to kurs przenosi zagraniczne układy cen na nasz układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi konsekwencjami dla naszej gospodarki oraz gospodarki światowej. Kursy walut pełnią także funkcję współczynnika efektywności wymianu wówczas gdy ceny jak również koszty ustalone są w różnej walucie. Także kursy walu oznaczają regulator wymiany. Polega to więc na zmniejszeniu bądź także zwiększeniu efektywności wymiany, która łączy się także ze zmniejszeniem bądź także zwiększeniem liczby oraz wartości zawieranych transakcji. Funkcja instrumentu polityki gospodarczej także aby kurs walutowy był instrumentem polityki gospodarczej powinien on być podatny na wszelkiego rodzaju wpływ władz publicznych w naszym kraju. Kursy walutowe pełnią także funkcję instrumentu gier finansowych oraz kryterium porównywalności gospodarek oraz dochodów.