Giełdy na świecie i w Polsce

Giełdy na świecie i w Polsce

Każdy cywilizowany kraj na świecie ma giełdę na swoim terytorium. Giełda jest najważniejszą instytucją kapitalistycznego systemu finansowego, gdyż największe spółki są notowane wyłącznie na giełdzie. Giełda daje największe możliwości szybkiego rozwoju danego przedsiębiorstwa, gdyż na giełdzie są nieustannie zmieniane kursy akcji. Jeśli firma prosperuje dobrze, to akcje zyskują na wartości, a wraz z nimi całe przedsiębiorstwo. Największą na świecie giełdą jest giełda w Stanach Zjednoczonych, umieszczona w Nowym Jorku. W Polsce funkcjonuje warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Rozpoczęła ona swoją działalność na początku lat dziewięćdziesiątych, zaraz po zmianie ustroju, z socjalizmu na demokrację i kapitalizm. W czasach socjalizmu nie było w Polsce giełdy, gdyż nie było prywatnych spółek, więc giełda nie miałaby racji bytu. Największa na świecie obecnie jest giełda amerykańska i to na niej notowane są największe przedsiębiorstwa na świecie. Giełda Stanów Zjednoczonych ma z tego względu największy wpływ na światowy rynek finansowy. Wszelkie ruchy na amerykańskiej giełdzie są zauważane również na giełdach innych krajów, gdyż największe przedsiębiorstwa na świecie kontrolują też te mniejsze. Upadek dużej firmy pociąga za sobą bankructwa mniejszych przedsiębiorstw. Nic nie dzieje się bez przyczyny.