Giełdy papierów wartościowych

Giełdy papierów wartościowych

Dla większości osób giełda kojarzy się z miejscem, gdzie są kupowane oraz sprzedawane akcje. Jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, bowiem rzeczywiście podstawę obrotu giełd stanowią akcje przedsiębiorstw. Warto jednak zauważyć, że na giełdach handluje się nie tylko akcjami, lecz także innymi papierami wartościowymi, z których ważną rolę odgrywają obligacje. Stąd też instytucje zajmujące się taką działalnością, nazywane są giełdami papierów wartościowych. Obecnie jest standardem, że w każdym kraju działa jedna giełda papierów wartościowych, mająca swoją siedzibę w stolicy danego państwa, choć często zdarzało się, że w początkowych okresach istnienia giełd było więcej. Obecnie jednak, w erze silnych organizmów gospodarczych, takich jak choćby Unia Europejska, standardem jest łączenie się giełd krajowych w instytucje, obejmujące swoim zasięgiem nie tylko obszar Europy lub Ameryki Północnej, ale nawet kilka kontynentów. Z uwagi na zjawisko globalizacji, związane z objęciem obszaru praktycznie całego świata połączeniami internetowymi, giełdy są dość ściśle ze sobą powiązane, tak że ruchy cen akcji na jednej giełdzie, zwłaszcza dużej, może wywołać podobne ruchy na innych giełdach. Nie może w tej sytuacji także dziwić, iż giełdy papierów wartościowych stanowią centrum świata finansowego w wielu krajach.