Główne indeksy warszawskiej giełdy

Główne indeksy warszawskiej giełdy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedną z ważniejszych tego typu instytucji położonych w Europie Środkowo – Wschodniej. Z tego też powodu jest dosyć bacznie obserwowana przez inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jej najważniejszymi parametrami są indeksy giełdowe – szczególnie te główne, na które inwestorzy zwracają szczególna uwagę. Najważniejszym indeksem warszawskiego parkietu jest WIG – Warszawski Indeks Giełdowy. Jest on naliczany od początku funkcjonowania polskiej giełdy i obejmuje wszystkie spółki z szerokiego rynku. Ma charakter dochodowy – to znaczy przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim walorów, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Wskazuje on generalny trend na giełdzie. Znacznie bardziej szczegółowym i baczniej obserwowanym przez inwestorów jest indeks WIG20. Dotyczy on 20 największych i zarazem najbardziej płynnych spółek polskiej giełdy. Zrzesza on największe spółki m.in. surowcowe, energetyczne, bankowe, paliwowe czy telekomunikacyjnie takie jak: KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa, Bogdanka, PGNiG, PGE, PKO BP, PKO SA, BPH, Lotos, Orlen, TP SA i inne. Średnie spółki zrzeszone są w WIGu40, a małe w WIGu80. Wszystkie powyższe indeksy mają charakter dochodowy – podobnie jak główny Warszawski Indeks Giełdowy.