Historyczni znani inwestorzy giełdowi

Historyczni znani inwestorzy giełdowi

Jak nie dawno, dzięki reklamie telewizyjnej nowego cyklu programów telewizyjnych na temat tego, co powinno wiedzieć się o giełdzie, wielu ludzi odkryło fakt, że Juliusz Słowacki także na niej inwestował. Jak się okazuje z dość dużym sukcesem obracał on swoimi pieniędzmi, a jego oszczędności przewyższały w dużej mierze roczne wydatki. Oczywiście Juliusz Słowacki inwestował na giełdzie papierów wartościowych z różnym skutkiem. Raz sukces, ale mimo wszystko porażka była dla niego rzadkością. Skupiał się on w większości na zakupie akcji kolei, a resztę swoich pieniędzy lokował na lokatach bankowych. W ten sposób zawsze miał pewność, że ma zapewnioną płynność gotówkową i coś odłożone, jeżeli inwestycje nie będą przynosić oczekiwanych dochodów. Niektórzy uważają, że zajmował się on także maklerstwem. Zatem był bardzo czynnym graczem giełdowym. Oczywiście dla wielu Polaków jest bardziej znany, jako wieszcz, który napisał rozliczne dzieła literackie. Jednak trzeba przyznać, ze bez jego inwestycji giełdowych z pewnością nikt by ich nie poznał, gdyż w głównej mierze to właśnie z nich finansował swoje dzieła literackie, a dokładnie ich wydanie. Natomiast Newton okazał się nieudolnym graczem giełdowym, który stracił na inwestycjach bardzo wiele ze swoich oszczędności. Można powiedzieć, że wpadł w pułapkę bańki spekulacyjnej.