Inwestowanie krótkoterminowe

Inwestowanie krótkoterminowe

Giełda to rynek nieograniczonych możliwości w zakresie inwestowania. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych oferuje inwestorom wiele instrumentów finansowych w tym papiery wartościowe między innymi akcje, obligacje, prawa poboru oraz instrumenty pochodne takie jak między innymi kontrakty terminowe. Inwestorzy mogą sami decydować jakie instrumenty finansowe zamierzają wykorzystać. Mogą podejmować także decyzje w zakresie okresu trwania inwestycji. Najbardziej ryzykownym, ale też przynoszącym największe zyski jest inwestowanie krótkoterminowe oraz jego najbardziej jaskrawy przypadek tak zwany day trading. Inwestowanie krótkoterminowe oraz day trading wymagają od inwestora poświęcenia wiele uwagi na sprawowanie kontroli zmian wartości walorów. Szczególnie day trading wymaga szczególnej uwagi. Day tradingiem w zasadzie zajmują się osoby posiadające duże doświadczenie w inwestowaniu giełdowym – otwieranie i zamykanie pozycji tego samego dnia wymaga wiedzy ekonomicznej, refleksu, wyczucia trendów na rynku i umiejętności przeprowadzania biegłej analizy technicznej. Dużym plusem day tradingu jest fakt, że inwestycje realizowane jednego dnia w zakresie kupna i sprzedaży są obciążane mniejszą opłatą maklerską. Day trading ma również inne pozytywne strony – pozwala zachować znaczną płynność w zakresie posiadanych środków finansowych.