Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie jest od setek lat jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie znacznego zysku. Od momentu gdy wynaleziono giełdę gracze z całego świata inwestują pieniądze, w nadziei, że uda im się je odzyskać z nawiązką. Najwięksi gracze sami tworzą spółki, ci mniejsi są zmuszeni dołączyć do spółek lub funduszy inwestycyjnych już istniejących. Wszyscy oni liczą na zyski. Oczywiście, aby zyski faktycznie nadeszły, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim koniunktura gospodarcza na świecie. Od niej w dużej mierze zależą notowania giełdowe i to, czy inwestorzy zdołają odnieść zyski w konkretnym przedziale czasowym. Wysokość tych zysków zależy rzecz jasna także od wysokości zainwestowanego kapitału. Im większe pieniądze zostały zainwestowane tym większe mogą być zyski. Notowania giełdowe zależą także od pewnych konkretnych informacji podawanych do publicznej wiadomości, np. informacji o mianowaniu nowej osoby na konkretne wysokie stanowisko. W zależności, czy informacja ta jest pozytywna czy negatywna, notowania giełdowe idą do góry lub w dół. Z tym także wiąże się ryzyko inwestowania na giełdzie. Jeśli indeksy spadają, inwestorzy nie odniosą zysków, lecz straty. W każdym razie w pewnym konkretnym okresie. W przeciągu dłuższego okresu, jak kilka lat, raczej wszystkie indeksy idą do góry, co oznacza, że każdy inwestor zyskuje. Należy tylko wykazać się cierpliwością.