Inwestowanie w lokaty strukturyzowane

Inwestowanie w lokaty strukturyzowane

Inwestowanie wolnych środków to dobry sposób na stosunkowo łatwe zarobienie pieniędzy, oczywiście przy maksymalnym ograniczeniu ryzyka. Jednym ze sposobów zarabiania są stosunkowo nowe lokaty ustrukturyzowane. Oczywistym jest, że lokując środki robi się to, aby na nich zarobić, dlatego konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które przyniosą większą korzyść niż oprocentowanie na koncie oszczędnościowym. Na temat lokat strukturyzowanych trzeba wiedzie kilka rzeczy, które zdecydują o wyborze i późniejszych konsekwencjach. Lokata strukturyzowana w przybliżeniu stanowi połączenie tradycyjnej obligacji oraz niewielki element loterii dający w przyszłości możliwość zysku, a określany, jako opcja. Zabezpieczenie lokaty obligacją sprawia, że włożone w zakup pieniądze udziałowiec odzyskuje w takiej wysokości, w jakiej je zainwestował. Gwarantuje to sposób zakupu obligacji na kwotę, która po okresie inwestowania wraz z odsetkami będzie wynosiła tyle, ile początkowy wkład. Przykładowo, jeśli obligacja po trzech latach wzbogaca się o 15%, to wpłacając 100 zł i kupując za 85 zł obligację inwestor ma zagwarantowany zwrot tych 100zł po upływie wskazanego czasu. Zabezpieczenie obligacją sprawia, że nic nie traci, ale też nie zyskuje. W lokacie strukturyzowanej zarabia dzięki pozostałym 15 zł pod warunkiem trafionej inwestycji.