Inwestycja w rodzinę

Inwestycja w rodzinę

Rodzina jest najważniejszym priorytetem dla większości społeczeństwa. Rodzina to nie tylko poszczególne osoby, które możemy wymienić pojedynczo, ale zdecydowanie to zespół obdarzony więziami i uczuciami. Obecnie w Polsce istnieje standardowy model rodziny dwa plus jeden, czyli rodzice i jedno dziecko. Patrząc z perspektywy czasu możemy zauważyć, iż bardzo się to zmieniło. Dawniej standardem było sześcioro dzieci i rodzice, jednak obecnie jest inaczej. Duży wpływ na zmianę tego trendu miała gospodarka ekonomiczna. Istnieje teraz duży problem z znalezieniem pracy, więc standard życia się zmniejszył. Społeczeństwo chcąc utrzymać pewien poziom decyduje się na jedno dziecko. Coraz częściej rodziny decydują się na gromadzenie środków pieniężnych w różnych firmach, aby zapewnić rodzinie godne życie. Każdy z nas potrzebuje niektórych bodźców, które są dla nas priorytetowe. Inwestowanie w rodzinę jest bardzo kosztowne, aczkolwiek najważniejsze w rodzinie powinny być wiążące uczucia. Obecnie wiele firm przedstawia różne programy na życie i dla rodzin. Istnieje szeroka gama wyboru, co do produktów i okresu ich trwania. Kancelarie finansowe coraz bardziej proponują inwestowanie pieniędzy w fundusze tak, aby uzyskać większa stopę zwrotu. Coraz trudniej rodzinom jest pozyskać dom lub mieszkanie bez kredyty. Nakłady i potrzeby finansowe nie zawsze współgrają ze sobą, co bardzo wpływa na frustracje w rodzinie.