Krótka historia giełdy

Krótka historia giełdy

Pierwsza giełda papierów wartościowych istniała w Polsce już w XIX wieku. W tym okresie na warszawskiej giełdzie handlowano głównie obligacjami i wekslami. W latach międzywojennych w Polsce działała nie tylko warszawska giełda papierów wartościowych. Giełdy papierów wartościowych działały również we Lwowie, Krakowie, w Wilnie, Poznaniu, Katowicach oraz w Łodzi. Jednak największe znaczenie miała giełda w Warszawie, która koncentrowała ponad 90 % obrotów. Giełda w Warszawie została zamknięta po wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych podjęto próby reaktywowania giełdy w Warszawie. Działalność giełdy pozostawała jednak w sprzeczności z istniejącym w naszym kraju system gospodarki centralnie planowanej. Działalność giełdy została w naszym kraju wznowiona dopiero w 1991 roku wraz z podpisaniem aktu założycielskiego Giełdy Papierów Wartościowych. Pierwsza sesja giełdowa odbyła się dnia 16 kwietnia 1991 roku. W pierwszej sesji wzięło udział 7 domów maklerskich. Na pierwszej sesji notowano akcje jedynie 5 spółek. W chwili obecnej Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi także rynek alternatywny akcji o nazwie NewConnect. Od roku 2010 GPW jest spółką publiczną, która jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.