Różne typy obligacji – dla każdego coś dobrego

Różne typy obligacji – dla każdego coś dobrego

Na rynku obligacji istnieje wiele ich różnorodnych typów. Specjaliści od spraw giełdy i inwestowania pieniędzy dzielą je pod wieloma względami. Ze względu na rodzaj emitenta wyróżnia się obligacje skarbowe (Skarb Państwa), municypalne, zwane także komunalnymi (samorządy terytorialne) oraz podmiotów prawnych (przedsiębiorstwa). Obligacje są zróżnicowane także ze względu na okres do wykupu. Obligacja nakłada na emitenta pewne obowiązki, z których musi on wywiązać się w ustalonym obustronnie terminie. Wówczas obligacja przestaje istnieć – ten termin to właśnie data wykupu. Przy tym kryterium można wyróżnić 4 typy obligacji. Krótkoterminowe zostają wykupione w ciągu 1 roku, średnioterminowe – w czasie od roku do 5 lat, natomiast długoterminowe – w terminie powyżej 5 lat. Ponadto są jeszcze obligacje wieczyste, czyli konsole. Te nie są nigdy wykupywane, a ich posiadacz otrzymuje nieskończony ciąg odsetek, czyli rentę wieczystą. Ze względu na wartość nominalną i oprocentowanie można wyróżnić obligacje kuponowe i zerokuponowe. Pierwsze wiążą się z okresową płatnością kuponu, którego wysokość zależy od emitenta. Obligacje zerokuponowe są już puszczane w obrót z dyskontem. W określonym terminie ma miejsce jednorazowa płatność w wysokości ich wartości nominalnej. Ze względu na wartość sprzedaży wyróżnia się obligacje: sprzedawane po cenie nominalnej, z dyskontem lub z premią.