Słabe i niewymienialne waluty

Słabe i niewymienialne waluty

Duża część walut występują na świecie może być wymieniona na inne waluty, za pośrednictwem banków lub kantorów wymiany walut. Nie z wszystkimi walutami można jednak dokonywać tego rodzaju operacji. Kraje o niskim poziomie gospodarczym i pieniądzu o niewielkiej wartości, mają czasami waluty niewymienialne. Oznacza to, iż można zakupić tą walutę kantorze, lecz niemożliwa jest powtórna wymiana tej waluty na inny pieniądz. Taka sytuacja kilka lat temu miała miejsce w Chorwacji, gdzie funkcjonowała waluta pod nazwą kuna. Walutę tę w Polsce można było nabyć, lecz po porcie do Polski z Chorwacji, można ją było równie dobrze wyrzucić na śmietnik, gdyż na złotówki wymienić się jej nie dało. W późniejszym czasie sytuacja ekonomiczna w Chorwacji uległa poprawie i tego typu sytuacje nie mają już miejsca w tym kraju. Tak dzieje się także w innym krajach, gdzie pieniądz ma bardzo niską wartość a gospodarka stoi na wyjątkowo marnym poziomie. Przede wszystkim dzieje się tak w krajach afrykańskich oraz niektórych państwach Ameryki Południowej, gdzie gospodarki są w fatalnym stanie. Niewymienialny pieniądz obrazuje nędzę ekonomiczną i niestabilność finansową danego kraju. Nie należy jednak starać się wymieniać takich walut, lecz w miarę możliwości należy pozbyć się ich dokonując zakupów w zagranicznych sklepach.