System kursów walutowych

System kursów walutowych

System kursów walutowych nazywany jest także reżimem bądź też pewnym rodzajem polityki kursów walutowych. Możemy wyróżnić dziewięć takiego rodzaju reżimów; brak własnej waluty, izba walutowa, kurs sztywny, kurs płynny w paśmie wahań, kurs pełzający, kurs pełzający w paśmie wahań, kurs płynny kierowany, kurs płynny, system współpracy. Brak własnej waluty jest to system, który zakłada, że dany kraj stosuje jako środek płatniczy walutę całkowicie innego kraju. Oznacza to oczywiście rezygnację najczęściej z własnej polityki walutowej. Izba walutowa najczęściej zakłada formalne zobowiązanie się do wymiany ściśle określonej waluty obcej po sztywnym kursie. Kurs płynny w paśmie wahań określa dopuszczalne granice wahań kursu danej waluty. Z kolei kurs pełzający zakłada pewnego rodzaju okresowe korekty kursu walut, które oczywiście dokonywane są w ściśle określony sposób najczęściej w oparciu o zmiany wybranych wskaźników. Kolejnym rodzajem reżimu jest kurs pełzający w paśmie wahań określa wszystkie okresowe korekty danej waluty. Podobnie jak w kursie pełzającym dokonywane są one w ściśle wybrany oraz określony sposób. Kurs płynny kierowany określa kształtowanie się poziomu kursu na naszym rynku. System współpracy określa wspólną unię walutową łączącą państwa, które wykorzystują tą samą walutę w celach płatności.