Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w skrócie TFI, są to grupy funduszy inwestujące w podobne gałęzie gospodarki. Są to też instytucje zarządzające funduszami i reprezentujące je. Aby założyć TFI należy mieć status spółki akcyjnej, to znaczy inwestować już na giełdzie. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są zakładane w celu dodatkowego zwiększenia skuteczności funduszy oraz idei wspólnego inwestowania. Zalety wynikające z istnienia TFI dla osób prywatnych są znaczne. Przede wszystkim są one zarządzane przez profesjonalistów, którzy znają się na inwestowaniu i funkcjonowaniu giełdy. Osoby prywatne najczęściej nie mają na ten temat wystarczającej wiedzy, nie mają też czasu na ciągłe śledzenie notowań giełdowych. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dają też gwarancję, że pieniądze zainwestowane przez poszczególnych inwestorów nie zostaną zmarnowane przez nierozważne inwestowanie. Owszem, mogą zdarzyć się straty, inwestowanie na giełdzie zawsze wiąże się z ryzykiem, jednakże straty te są ograniczane do minimum, ponieważ zarządzającym towarzystwami i poszczególnymi funduszami zależy, aby wypracować zyski, ponieważ oni na tym także zarabiają. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są zakładane przez największe firmy, specjalizujące się w usługach finansowych, jak banki, firmy ubezpieczeniowe, itp. TFI podlegają też bardzo restrykcyjnemu prawu, są kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszystko w celu zwiększenia wspólnego bezpieczeństwa zainwestowanych środków pieniężnych.